ความหมายของสัญลักษณ์อาเซียน

สัญลักษณ์อาเซียน 

ต้นข้าวสีเหลือง ๑๐ ต้น มัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำ

หนึ่งใจเดียวกัน 

  • สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
  • สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า 
  • สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์
  • สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

 

<BACK>