วันสามเณรพบผู้ปกครอง หรือวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

เมื่อวันที่   ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๕  โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา  ได้จัดพิธีฉลองพัดเปรียญธรรมพระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีได้   จำนวน  ๓๖  รูป  ฉลองรางวัลสำนักศาสนศึกษาดีเด่น   ถวายทุนการศึกษาและทอดผ้าป่ากองทุนศาสนทายาท  กองทุนละ   ๙๙   บาท   จำนวน  ๒,๖๐๐   กอง  เพื่อถวายเป็นพุทธชยันตีและเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวาระโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ครั้งที่  ๑๔ ประจำปี  ๒๕๕๕  ในพิธีมีการมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบบาลีสนามหลวงได้จำนวน  ๓๖  ทุนๆ ละ  ๒,๐๐๐  บาท ซึ่งถือเป็นสำนักศาสนศึกษาที่มีจำนวนผู้ที่สอบบาลีได้มากเป็นลำดับที่  ๕  ของหนตะวันออกและลำดับที่  ๒  ของจังหวัดขอนแก่นและภาค  ๙  ทุนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐได้จำนวน  ๑๕  ทุนๆละ  ๕,๐๐๐  บาท   ทุนนักเรียนเรียนดี  ประพฤติดี  มีมารยาท จำนวน  ๒๕   ทุนๆละ  ๕๐๐  บาท  ทุนสนับสนุนโรงเรียนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการส่งนักเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาจำนวน  ๔  โรงเรียน จำนวน  ๔  ทุนๆ ละ  ๕,๐๐๐  บาท  คือ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง  โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม  โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น  โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง     

ในงานนี้ มีศิษยานุศิษย์และสาธุชนมาร่วมงานและทอดถวายผ้าป่ากองทุนศาสนทายาทเป็นจำนวนมาก  ควรแก่การอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่ง   แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในปีหน้า  ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกรูปทุกคนจงใช้ทุนให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาอย่างแท้จริง  สมกับความประสงค์ที่ท่านผู้มีศรัทธาได้ตั้งใจถวาย   และจงตั้งใจเรียนให้ถึงความสำเร็จอย่างเต็มกำลัง  แล้วจะได้พบกับอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน.... 

<BACK>