ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ๒๕๕๖

ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

www.wnw-vit.com


IMG_6868_resize.JPG

IMG_6869_resize.JPG

IMG_6870_resize.JPG

IMG_6871_resize.JPG

IMG_6872_resize.JPG

IMG_6873_resize.JPG

IMG_6874_resize.JPG

IMG_6876_resize.JPG

IMG_6879_resize.JPG

IMG_6880_resize.JPG

IMG_6881_resize.JPG

IMG_6885_resize.JPG

IMG_6886_resize.JPG

IMG_6889_resize.JPG

IMG_6890_resize.JPG

IMG_6893_resize.JPG

IMG_6894_resize.JPG

IMG_6895_resize.JPG

IMG_6896_resize.JPG

IMG_6897_resize.JPG

IMG_6898_resize.JPG

IMG_6899_resize.JPG

IMG_6900_resize.JPG

IMG_6901_resize.JPG

IMG_6902_resize.JPG

IMG_6903_resize.JPG

IMG_6904_resize.JPG

IMG_6905_resize.JPG

IMG_6906_resize.JPG

IMG_6907_resize.JPG

IMG_6908_resize.JPG

IMG_6909_resize.JPG

IMG_6910_resize.JPG

IMG_6911_resize.JPG

IMG_6912_resize.JPG

IMG_6913_resize.JPG

IMG_6914_resize.JPG

IMG_6915_resize.JPG

IMG_6916_resize.JPG

IMG_6917_resize.JPG

IMG_6918_resize.JPG

IMG_6919_resize.JPG

IMG_6920_resize.JPG

IMG_6921_resize.JPG

IMG_6922_resize.JPG

IMG_6923_resize.JPG

IMG_6924_resize.JPG

IMG_6925_resize.JPG

IMG_6926_resize.JPG

IMG_6927_resize.JPG

IMG_6930_resize.JPG

IMG_6931_resize.JPG

IMG_6932_resize.JPG

IMG_6933_resize.JPG

IMG_6934_resize.JPG

IMG_6935_resize.JPG

IMG_6936_resize.JPG

IMG_6937_resize.JPG

IMG_6938_resize.JPG

IMG_6939_resize.JPG

IMG_6940_resize.JPG

IMG_6941_resize.JPG

IMG_6942_resize.JPG

IMG_6943_resize.JPG

IMG_6944_resize.JPG

IMG_6945_resize.JPG

IMG_6946_resize.JPG

IMG_6947_resize.JPG

IMG_6948_resize.JPG

IMG_6949_resize.JPG

IMG_6953_resize.JPG

IMG_6954_resize.JPG

IMG_6955_resize.JPG

IMG_6958_resize.JPG

IMG_6959_resize.JPG

IMG_6960_resize.JPG

IMG_6961_resize.JPG

IMG_6963_resize.JPG

IMG_6964_resize.JPG

IMG_6965_resize.JPG

IMG_6966_resize.JPG

IMG_6967_resize.JPG

IMG_6968_resize.JPG

IMG_6969_resize.JPG

IMG_6970_resize.JPG

IMG_6971_resize.JPG

IMG_6972_resize.JPG

IMG_6973_resize.JPG

IMG_6974_resize.JPG

IMG_6975_resize.JPG

IMG_6976_resize.JPG

IMG_6977_resize.JPG

IMG_6978_resize.JPG

IMG_6979_resize.JPG

IMG_6982_resize.JPG

IMG_6983_resize.JPG

IMG_6987_resize.JPG

IMG_6991_resize.JPG

IMG_6992_resize.JPG

IMG_6994_resize.JPG

IMG_6995_resize.JPG

IMG_6996_resize.JPG

IMG_6997_resize.JPG

IMG_6998_resize.JPG

IMG_6999_resize.JPG

IMG_7000_resize.JPG

IMG_7001_resize.JPG

IMG_7003_resize.JPG

IMG_7004_resize.JPG

IMG_7005_resize.JPG

IMG_7006_resize.JPG

IMG_7007_resize.JPG

IMG_7008_resize.JPG

IMG_7009_resize.JPG

IMG_7010_resize.JPG

IMG_7011_resize.JPG

IMG_7012_resize.JPG

IMG_7013_resize.JPG

IMG_7014_resize.JPG

IMG_7015_resize.JPG

IMG_7016_resize.JPG

IMG_7017_resize.JPG

IMG_7018_resize.JPG

IMG_7019_resize.JPG

IMG_7020_resize.JPG

IMG_7021_resize.JPG

IMG_7024_resize.JPG

IMG_7025_resize.JPG

IMG_7026_resize.JPG

<BACK>