แจกผ้าไตรจีวรและสอบปลายภาคเรียนที่1 ปี 2557

วันที่ 24-26 กันยายน 2557

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

 


IMG_6106_resize.JPG

IMG_6107_resize.JPG

IMG_6109_resize.JPG

IMG_6111_resize.JPG

IMG_6112_resize.JPG

IMG_6122_resize.JPG

IMG_6123_resize.JPG

IMG_6125_resize.JPG

IMG_6128_resize.JPG

IMG_6129_resize.JPG

IMG_6130_resize.JPG

IMG_6133_resize.JPG

IMG_6134_resize.JPG

IMG_6135_resize.JPG

IMG_6142_resize.JPG

IMG_6144_resize.JPG

IMG_6145_resize.JPG

IMG_6146_resize.JPG

IMG_6147_resize.JPG

IMG_6148_resize.JPG

IMG_6149_resize.JPG

IMG_6152_resize.JPG

IMG_6153_resize.JPG

IMG_6157_resize.JPG

IMG_6159_resize.JPG

IMG_6161_resize.JPG

IMG_6162_resize.JPG

IMG_6163_resize.JPG

IMG_6164_resize.JPG

IMG_6165_resize.JPG

IMG_6167_resize.JPG

IMG_6168_resize.JPG

IMG_6169_resize.JPG

IMG_6170_resize.JPG

IMG_6173_resize.JPG

IMG_6176_resize.JPG

IMG_6177_resize.JPG

IMG_6178_resize.JPG

IMG_6179_resize.JPG

IMG_6180_resize.JPG

IMG_6182_resize.JPG

IMG_6185_resize.JPG

IMG_6186_resize.JPG

IMG_6188_resize.JPG

IMG_6189_resize.JPG

IMG_6190_resize.JPG

IMG_6191_resize.JPG

IMG_6192_resize.JPG

IMG_6193_resize.JPG

IMG_6194_resize.JPG

IMG_6195_resize.JPG

IMG_6196_resize.JPG

IMG_6197_resize.JPG

IMG_6198_resize.JPG

IMG_6199_resize.JPG

IMG_6202_resize.JPG

IMG_6203_resize.JPG

IMG_6204_resize.JPG

IMG_6205_resize.JPG

IMG_6206_resize.JPG

IMG_6207_resize.JPG

IMG_6208_resize.JPG

IMG_6209_resize.JPG

IMG_6215_resize.JPG

IMG_6216_resize.JPG

IMG_6217_resize.JPG

IMG_6219_resize.JPG

IMG_6220_resize.JPG

IMG_6221_resize.JPG

IMG_6222_resize.JPG

IMG_6223_resize.JPG

IMG_6224_resize.JPG

IMG_6225_resize.JPG

IMG_6226_resize.JPG

IMG_6227_resize.JPG

IMG_6229_resize.JPG

IMG_6230_resize.JPG

IMG_6231_resize.JPG

IMG_6232_resize.JPG

IMG_6233_resize.JPG

IMG_6234_resize.JPG

IMG_6236_resize.JPG

IMG_6239_resize.JPG

IMG_6240_resize.JPG

IMG_6242_resize.JPG

IMG_6243_resize.JPG

IMG_6244_resize.JPG

IMG_6245_resize.JPG

IMG_6247_resize.JPG

IMG_6250_resize.JPG

<BACK>