แจกผ้าไตรจีวรและสอบปลายภาคเรียนที่1 ปี 2557

วันที่ 24-26 กันยายน 2557

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

 


IMG_6262_resize.JPG

IMG_6263_resize.JPG

IMG_6264_resize.JPG

IMG_6265_resize.JPG

IMG_6266_resize.JPG

IMG_6267_resize.JPG

IMG_6268_resize.JPG

IMG_6269_resize.JPG

IMG_6270_resize.JPG

IMG_6271_resize.JPG

IMG_6272_resize.JPG

IMG_6273_resize.JPG

IMG_6274_resize.JPG

IMG_6275_resize.JPG

IMG_6276_resize.JPG

IMG_6277_resize.JPG

IMG_6278_resize.JPG

IMG_6279_resize.JPG

IMG_6280_resize.JPG

IMG_6281_resize.JPG

IMG_6282_resize.JPG

IMG_6283_resize.JPG

IMG_6284_resize.JPG

IMG_6285_resize.JPG

IMG_6286_resize.JPG

IMG_6287_resize.JPG

IMG_6288_resize.JPG

IMG_6289_resize.JPG

IMG_6290_resize.JPG

IMG_6291_resize.JPG

IMG_6292_resize.JPG

IMG_6293_resize.JPG

IMG_6294_resize.JPG

IMG_6295_resize.JPG

IMG_6296_resize.JPG

IMG_6297_resize.JPG

IMG_6298_resize.JPG

IMG_6299_resize.JPG

IMG_6300_resize.JPG

IMG_6301_resize.JPG

IMG_6302_resize.JPG

IMG_6303_resize.JPG

IMG_6304_resize.JPG

IMG_6305_resize.JPG

IMG_6306_resize.JPG

IMG_6307_resize.JPG

IMG_6308_resize.JPG

IMG_6309_resize.JPG

IMG_6310_resize.JPG

IMG_6311_resize.JPG

IMG_6312_resize.JPG

IMG_6313_resize.JPG

IMG_6314_resize.JPG

IMG_6315_resize.JPG

IMG_6316_resize.JPG

IMG_6317_resize.JPG

IMG_6318_resize.JPG

IMG_6323_resize.JPG

IMG_6324_resize.JPG

IMG_6325_resize.JPG

IMG_6326_resize.JPG

IMG_6327_resize.JPG

IMG_6328_resize.JPG

IMG_6329_resize.JPG

IMG_6330_resize.JPG

IMG_6331_resize.JPG

IMG_6332_resize.JPG

IMG_6334_resize.JPG

IMG_6335_resize.JPG

IMG_6336_resize.JPG

<BACK>