พิธีไหว้ครูและวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_9683_resize.JPG

IMG_9684_resize.JPG

IMG_9685_resize.JPG

IMG_9688_resize.JPG

IMG_9690_resize.JPG

IMG_9693_resize.JPG

IMG_9695_resize.JPG

IMG_9696_resize.JPG

IMG_9698_resize.JPG

IMG_9699_resize.JPG

IMG_9703_resize.JPG

IMG_9708_resize.JPG

IMG_9712_resize.JPG

IMG_9715_resize.JPG

IMG_9717_resize.JPG

IMG_9718_resize.JPG

IMG_9720_resize.JPG

IMG_9721_resize.JPG

IMG_9723_resize.JPG

IMG_9726_resize.JPG

IMG_9727_resize.JPG

IMG_9728_resize.JPG

IMG_9730_resize.JPG

IMG_9731_resize.JPG

IMG_9734_resize.JPG

IMG_9736_resize.JPG

IMG_9737_resize.JPG

IMG_9739_resize.JPG

IMG_9742_resize.JPG

IMG_9747_resize.JPG

IMG_9748_resize.JPG

IMG_9750_resize.JPG

IMG_9755_resize.JPG

IMG_9757_resize.JPG

IMG_9759_resize.JPG

IMG_9763_resize.JPG

IMG_9768_resize.JPG

IMG_9771_resize.JPG

IMG_9772_resize.JPG

IMG_9777_resize.JPG

IMG_9779_resize.JPG

IMG_9780_resize.JPG

IMG_9783_resize.JPG

IMG_9785_resize.JPG

IMG_9787_resize.JPG

IMG_9789_resize.JPG

IMG_9790_resize.JPG

IMG_9792_resize.JPG

IMG_9796_resize.JPG

IMG_9799_resize.JPG

IMG_9800_resize.JPG

IMG_9805_resize.JPG

IMG_9814_resize.JPG

IMG_9817_resize.JPG

IMG_9819_resize.JPG

IMG_9823_resize.JPG

IMG_9824_resize.JPG

IMG_9828_resize.JPG

IMG_9829_resize.JPG

IMG_9832_resize.JPG

IMG_9833_resize.JPG

IMG_9836_resize.JPG

IMG_9840_resize.JPG

IMG_9842_resize.JPG

IMG_9845_resize.JPG

IMG_9847_resize.JPG

IMG_9849_resize.JPG

IMG_9851_resize.JPG

IMG_9852_resize.JPG

IMG_9857_resize.JPG

<BACK>