ภาพกิจกรรมการรัับโล่รางวัล

สำนักเรียนบาลีดีเด่น

๕ ส.ค.๕๖ ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง


IMG_9907_resize.JPG

IMG_9909_resize.JPG

IMG_9910_resize.JPG

IMG_9911_resize.JPG

IMG_9912_resize.JPG

IMG_9916_resize.JPG

IMG_9919_resize.JPG

IMG_9921_resize.JPG

IMG_9922_resize.JPG

IMG_9926_resize.JPG

IMG_9927_resize.JPG

IMG_9928_resize.JPG

IMG_9929_resize.JPG

IMG_9930_resize.JPG

IMG_9933_resize.JPG

IMG_9938_resize.JPG

IMG_9939_resize.JPG

IMG_9945_resize.JPG

IMG_9946_resize.JPG

IMG_9947_resize.JPG

IMG_9948_resize.JPG

IMG_9958_resize.JPG

IMG_9959_resize.JPG

IMG_9960_resize.JPG

IMG_9961_resize.JPG

<BACK>