โรงเรียนการกุศลวัดศรีจันทร์ ศึกษาดูงานที่

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินรอบ ๓

 


IMG_8418_resize.JPG

IMG_8419_resize.JPG

IMG_8421_resize.JPG

IMG_8423_resize.JPG

IMG_8424_resize.JPG

IMG_8425_resize.JPG

IMG_8426_resize.JPG

IMG_8427_resize.JPG

IMG_8428_resize.JPG

IMG_8429_resize.JPG

IMG_8430_resize.JPG

IMG_8431_resize.JPG

IMG_8432_resize.JPG

<BACK>