โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ศึกษาดูงานที่

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินรอบ ๓

 


IMG_0044_resize.JPG

IMG_0045_resize.JPG

IMG_0046_resize.JPG

IMG_0047_resize.JPG

IMG_0049_resize.JPG

IMG_0051_resize.JPG

IMG_0054_resize.JPG

IMG_0055_resize.JPG

IMG_0056_resize.JPG

IMG_0057_resize.JPG

IMG_0058_resize.JPG

IMG_0059_resize.JPG

IMG_0060_resize.JPG

IMG_0061_resize.JPG

IMG_0062_resize.JPG

IMG_0063_resize.JPG

IMG_0064_resize.JPG

IMG_0065_resize.JPG

IMG_0066_resize.JPG

IMG_0067_resize.JPG

IMG_0068_resize.JPG

IMG_0069_resize.JPG

IMG_0070_resize.JPG

IMG_0071_resize.JPG

<BACK>