พิธีครบรอบอายุวัฒนมงคล

พระธรรมวิสุทธาจารย์

๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

 


IMG_0001_resize.JPG

IMG_0002_resize.JPG

IMG_0003_resize.JPG

IMG_0007_resize.JPG

IMG_0009_resize.JPG

IMG_0010_resize.JPG

IMG_0013_resize.JPG

IMG_0014_resize.JPG

IMG_0015_resize.JPG

IMG_0016_resize.JPG

IMG_0017_resize.JPG

IMG_0018_resize.JPG

IMG_0019_resize.JPG

IMG_0020_resize.JPG

IMG_0024_resize.JPG

IMG_0025_resize.JPG

IMG_0026_resize.JPG

IMG_0028_resize.JPG

IMG_0029_resize.JPG

IMG_0030_resize.JPG

IMG_0031_resize.JPG

IMG_0033_resize.JPG

IMG_0040_resize.JPG

IMG_0041_resize.JPG

IMG_0042_resize.JPG

IMG_0044_resize.JPG

IMG_0047_resize.JPG

IMG_0051_resize.JPG

IMG_0056_resize.JPG

IMG_0058_resize.JPG

IMG_0059_resize.JPG

IMG_0060_resize.JPG

IMG_0061_resize.JPG

IMG_0062_resize.JPG

IMG_0063_resize.JPG

IMG_0064_resize.JPG

IMG_0065_resize.JPG

IMG_0066_resize.JPG

IMG_0067_resize.JPG

IMG_0068_resize.JPG

IMG_0071_resize.JPG

IMG_0075_resize.JPG

IMG_0079_resize.JPG

IMG_0080_resize.JPG

IMG_0081_resize.JPG

IMG_0083_resize.JPG

IMG_0084_resize.JPG

IMG_0086_resize.JPG

IMG_0087_resize.JPG

IMG_0088_resize.JPG

IMG_0089_resize.JPG

IMG_0090_resize.JPG

IMG_0091_resize.JPG

IMG_0092_resize.JPG

IMG_0093_resize.JPG

IMG_0097_resize.JPG

IMG_0100_resize.JPG

IMG_0101_resize.JPG

IMG_0102_resize.JPG

IMG_0104_resize.JPG

IMG_0105_resize.JPG

IMG_0106_resize.JPG

IMG_0107_resize.JPG

IMG_0108_resize.JPG

IMG_0113_resize.JPG

IMG_0114_resize.JPG

IMG_0115_resize.JPG

IMG_0118_resize.JPG

IMG_0121_resize.JPG

IMG_0122_resize.JPG

IMG_0124_resize.JPG

IMG_0125_resize.JPG

IMG_0126_resize.JPG

IMG_0128_resize.JPG

IMG_0134_resize.JPG

IMG_0135_resize.JPG

IMG_0136_resize.JPG

IMG_0138_resize.JPG

IMG_0140_resize.JPG

IMG_0143_resize.JPG

IMG_0145_resize.JPG

IMG_0146_resize.JPG

IMG_0149_resize.JPG

IMG_0151_resize.JPG

IMG_0152_resize.JPG

IMG_0155_resize.JPG

IMG_0158_resize.JPG

IMG_0161_resize.JPG

IMG_0162_resize.JPG

IMG_0163_resize.JPG

IMG_0164_resize.JPG

IMG_0165_resize.JPG

IMG_0166_resize.JPG

IMG_0167_resize.JPG

IMG_0171_resize.JPG

IMG_0172_resize.JPG

IMG_0175_resize.JPG

IMG_0177_resize.JPG

IMG_0178_resize.JPG

IMG_0179_resize.JPG

IMG_0181_resize.JPG

IMG_0188_resize.JPG

IMG_0192_resize.JPG

IMG_0194_resize.JPG

IMG_0196_resize.JPG

IMG_0197_resize.JPG

IMG_0199_resize.JPG

IMG_0200_resize.JPG

IMG_0201_resize.JPG

IMG_0203_resize.JPG

IMG_0204_resize.JPG

IMG_0207_resize.JPG

IMG_0208_resize.JPG

IMG_0209_resize.JPG

IMG_0210_resize.JPG

IMG_0213_resize.JPG

IMG_0217_resize.JPG

IMG_0221_resize.JPG

IMG_0225_resize.JPG

IMG_0228_resize.JPG

IMG_0229_resize.JPG

IMG_0231_resize.JPG

IMG_0234_resize.JPG

IMG_0235_resize.JPG

IMG_0236_resize.JPG

IMG_0237_resize.JPG

IMG_0238_resize.JPG

IMG_0240_resize.JPG

IMG_0242_resize.JPG

IMG_0243_resize.JPG

IMG_0244_resize.JPG

IMG_0245_resize.JPG

IMG_0246_resize.JPG

IMG_0248_resize.JPG

IMG_0249_resize.JPG

<BACK>