วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ)

ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_0739_resize.JPG

IMG_0741_resize.JPG

IMG_0743_resize.JPG

IMG_0744_resize.JPG

IMG_0747_resize.JPG

IMG_0748_resize.JPG

IMG_0753_resize.JPG

IMG_0754_resize.JPG

IMG_0756_resize.JPG

IMG_0758_resize.JPG

IMG_0760_resize.JPG

IMG_0761_resize.JPG

IMG_0762_resize.JPG

IMG_0763_resize.JPG

IMG_0764_resize.JPG

IMG_0765_resize.JPG

IMG_0766_resize.JPG

IMG_0767_resize.JPG

IMG_0768_resize.JPG

IMG_0771_resize.JPG

IMG_0772_resize.JPG

IMG_0773_resize.JPG

IMG_0775_resize.JPG

IMG_0776_resize.JPG

IMG_0778_resize.JPG

IMG_0779_resize.JPG

IMG_0780_resize.JPG

IMG_0781_resize.JPG

IMG_0783_resize.JPG

IMG_0785_resize.JPG

IMG_0786_resize.JPG

IMG_0787_resize.JPG

IMG_0790_resize.JPG

IMG_0792_resize.JPG

IMG_0793_resize.JPG

IMG_0795_resize.JPG

IMG_0797_resize.JPG

IMG_0799_resize.JPG

IMG_0801_resize.JPG

IMG_0802_resize.JPG

IMG_0804_resize.JPG

IMG_0805_resize.JPG

IMG_0806_resize.JPG

IMG_0808_resize.JPG

IMG_0809_resize.JPG

IMG_0810_resize.JPG

IMG_0812_resize.JPG

IMG_0813_resize.JPG

IMG_0814_resize.JPG

IMG_0815_resize.JPG

IMG_0816_resize.JPG

IMG_0817_resize.JPG

IMG_0819_resize.JPG

IMG_0820_resize.JPG

IMG_0821_resize.JPG

IMG_0822_resize.JPG

IMG_0823_resize.JPG

IMG_0825_resize.JPG

IMG_0826_resize.JPG

IMG_0828_resize.JPG

IMG_0829_resize.JPG

IMG_0830_resize.JPG

IMG_0831_resize.JPG

IMG_0832_resize.JPG

IMG_0833_resize.JPG

IMG_0834_resize.JPG

IMG_0835_resize.JPG

IMG_0836_resize.JPG

IMG_0837_resize.JPG

IMG_0838_resize.JPG

IMG_0839_resize.JPG

IMG_0840_resize.JPG

IMG_0841_resize.JPG

IMG_0842_resize.JPG

IMG_0843_resize.JPG

IMG_0844_resize.JPG

IMG_0845_resize.JPG

IMG_0846_resize.JPG

IMG_0847_resize.JPG

IMG_0849_resize.JPG

IMG_0850_resize.JPG

IMG_0852_resize.JPG

IMG_0853_resize.JPG

IMG_0854_resize.JPG

IMG_0855_resize.JPG

IMG_0856_resize.JPG

IMG_0857_resize.JPG

IMG_0858_resize.JPG

IMG_0859_resize.JPG

IMG_0860_resize.JPG

IMG_0861_resize.JPG

IMG_0862_resize.JPG

IMG_0863_resize.JPG

IMG_0864_resize.JPG

IMG_0865_resize.JPG

IMG_0867_resize.JPG

IMG_0869_resize.JPG

IMG_0871_resize.JPG

IMG_0874_resize.JPG

IMG_0876_resize.JPG

IMG_0879_resize.JPG

IMG_0881_resize.JPG

IMG_0883_resize.JPG

IMG_0884_resize.JPG

IMG_0885_resize.JPG

<BACK>