ประชุมกลุ่ม ๗ จ.หนองบัวลำภู

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

www.wnw-vit.com


IMG_7922_resize.JPG

IMG_7923_resize.JPG

IMG_7926_resize.JPG

IMG_7927_resize.JPG

IMG_7928_resize.JPG

IMG_7929_resize.JPG

IMG_7930_resize.JPG

IMG_7934_resize.JPG

IMG_7936_resize.JPG

IMG_7937_resize.JPG

IMG_7938_resize.JPG

IMG_7939_resize.JPG

IMG_7942_resize.JPG

IMG_7943_resize.JPG

IMG_7948_resize.JPG

IMG_7950_resize.JPG

IMG_7951_resize.JPG

IMG_7954_resize.JPG

IMG_7955_resize.JPG

IMG_7957_resize.JPG

IMG_7960_resize.JPG

IMG_7961_resize.JPG

IMG_7962_resize.JPG

IMG_7964_resize.JPG

IMG_7966_resize.JPG

IMG_7969_resize.JPG

IMG_7971_resize.JPG

IMG_7973_resize.JPG

IMG_7974_resize.JPG

IMG_7976_resize.JPG

IMG_7978_resize.JPG

IMG_7980_resize.JPG

IMG_7984_resize.JPG

IMG_7985_resize.JPG

IMG_7986_resize.JPG

IMG_7988_resize.JPG

IMG_7989_resize.JPG

IMG_7990_resize.JPG

IMG_7991_resize.JPG

IMG_7992_resize.JPG

IMG_7993_resize.JPG

IMG_7994_resize.JPG

IMG_7995_resize.JPG

IMG_7996_resize.JPG

IMG_7997_resize.JPG

IMG_7998_resize.JPG

IMG_7999_resize.JPG

IMG_8000_resize.JPG

IMG_8001_resize.JPG

IMG_8002_resize.JPG

IMG_8003_resize.JPG

IMG_8004_resize.JPG

IMG_8005_resize.JPG

IMG_8006_resize.JPG

IMG_8007_resize.JPG

IMG_8008_resize.JPG

IMG_8009_resize.JPG

IMG_8010_resize.JPG

IMG_8011_resize.JPG

IMG_8012_resize.JPG

IMG_8013_resize.JPG

IMG_8014_resize.JPG

IMG_8015_resize.JPG

IMG_8016_resize.JPG

IMG_8017_resize.JPG
 

<BACK>