พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม

ประจำปี ๒๕๕๗

ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง


IMG_4539_resize.JPG

IMG_4540_resize.JPG

IMG_4541_resize.JPG

IMG_4542_resize.JPG

IMG_4544_resize.JPG

IMG_4545_resize.JPG

IMG_4546_resize.JPG

IMG_4548_resize.JPG

IMG_4549_resize.JPG

IMG_4550_resize.JPG

IMG_4551_resize.JPG

IMG_4552_resize.JPG

IMG_4553_resize.JPG

IMG_4554_resize.JPG

IMG_4555_resize.JPG

IMG_4556_resize.JPG

IMG_4558_resize.JPG

IMG_4559_resize.JPG

IMG_4560_resize.JPG

IMG_4562_resize.JPG

IMG_4563_resize.JPG

IMG_4564_resize.JPG

IMG_4565_resize.JPG

IMG_4566_resize.JPG

IMG_4567_resize.JPG

IMG_4568_resize.JPG

IMG_4569_resize.JPG

IMG_4570_resize.JPG

IMG_4573_resize.JPG

IMG_4577_resize.JPG

IMG_4580_resize.JPG

IMG_4581_resize.JPG

IMG_4582_resize.JPG

IMG_4583_resize.JPG

IMG_4584_resize.JPG

IMG_4586_resize.JPG

IMG_4588_resize.JPG

IMG_4590_resize.JPG

IMG_4591_resize.JPG

IMG_4592_resize.JPG

IMG_4593_resize.JPG

IMG_4596_resize.JPG

IMG_4598_resize.JPG

IMG_4599_resize.JPG

IMG_4600_resize.JPG

IMG_4602_resize.JPG

IMG_4603_resize.JPG

IMG_4604_resize.JPG

IMG_4607_resize.JPG

IMG_4608_resize.JPG

IMG_4610_resize.JPG

IMG_4611_resize.JPG

IMG_4612_resize.JPG

IMG_4613_resize.JPG

IMG_4614_resize.JPG

IMG_4616_resize.JPG

IMG_4618_resize.JPG

IMG_4621_resize.JPG

IMG_4624_resize.JPG

IMG_4625_resize.JPG

IMG_4626_resize.JPG

IMG_4628_resize.JPG

IMG_4630_resize.JPG

IMG_4631_resize.JPG

IMG_4632_resize.JPG

IMG_4633_resize.JPG

IMG_4634_resize.JPG

IMG_4636_resize.JPG

IMG_4638_resize.JPG

IMG_4640_resize.JPG

IMG_4641_resize.JPG

IMG_4642_resize.JPG

IMG_4644_resize.JPG

IMG_4645_resize.JPG

IMG_4647_resize.JPG

IMG_4648_resize.JPG

IMG_4654_resize.JPG

IMG_4655_resize.JPG

IMG_4656_resize.JPG

IMG_4657_resize.JPG

IMG_4660_resize.JPG

IMG_4661_resize.JPG

IMG_4664_resize.JPG

IMG_4667_resize.JPG

IMG_4668_resize.JPG

IMG_4669_resize.JPG

IMG_4670_resize.JPG

IMG_4671_resize.JPG

IMG_4672_resize.JPG

IMG_4674_resize.JPG

IMG_4682_resize.JPG

IMG_4683_resize.JPG

IMG_4684_resize.JPG

IMG_4688_resize.JPG

IMG_4691_resize.JPG

IMG_4692_resize.JPG

IMG_4693_resize.JPG

IMG_4695_resize.JPG

IMG_4696_resize.JPG

IMG_4698_resize.JPG

IMG_4700_resize.JPG

IMG_4701_resize.JPG

IMG_4702_resize.JPG

IMG_4703_resize.JPG

IMG_4704_resize.JPG

IMG_4706_resize.JPG

IMG_4707_resize.JPG

IMG_4708_resize.JPG

<BACK>