พิธีทรงตั้งพัดเปรียญธรรม

ประจำปี ๒๕๕๗

ณ วัดหนองแวง พระอารามหลวง


IMG_4711_resize.JPG

IMG_4712_resize.JPG

IMG_4713_resize.JPG

IMG_4714_resize.JPG

IMG_4715_resize.JPG

IMG_4716_resize.JPG

IMG_4717_resize.JPG

IMG_4718_resize.JPG

IMG_4719_resize.JPG

IMG_4720_resize.JPG

IMG_4722_resize.JPG

IMG_4723_resize.JPG

IMG_4724_resize.JPG

IMG_4725_resize.JPG

IMG_4726_resize.JPG

IMG_4727_resize.JPG

IMG_4728_resize.JPG

IMG_4729_resize.JPG

IMG_4730_resize.JPG

IMG_4731_resize.JPG

IMG_4732_resize.JPG

IMG_4734_resize.JPG

IMG_4735_resize.JPG

IMG_4736_resize.JPG

IMG_4737_resize.JPG

IMG_4738_resize.JPG

IMG_4739_resize.JPG

IMG_4740_resize.JPG

IMG_4741_resize.JPG

IMG_4742_resize.JPG

IMG_4743_resize.JPG

IMG_4744_resize.JPG

IMG_4745_resize.JPG

IMG_4746_resize.JPG

IMG_4747_resize.JPG

IMG_4748_resize.JPG

IMG_4750_resize.JPG

IMG_4751_resize.JPG

IMG_4752_resize.JPG

IMG_4753_resize.JPG

IMG_4754_resize.JPG

IMG_4755_resize.JPG

IMG_4756_resize.JPG

IMG_4757_resize.JPG

IMG_4758_resize.JPG

IMG_4759_resize.JPG

IMG_4761_resize.JPG

IMG_4762_resize.JPG

IMG_4766_resize.JPG

IMG_4767_resize.JPG

IMG_4768_resize.JPG

IMG_4770_resize.JPG

IMG_4771_resize.JPG

IMG_4772_resize.JPG

IMG_4773_resize.JPG

IMG_4774_resize.JPG

IMG_4775_resize.JPG

IMG_4776_resize.JPG

IMG_4778_resize.JPG

IMG_4779_resize.JPG

IMG_4780_resize.JPG

IMG_4781_resize.JPG

IMG_4782_resize.JPG

IMG_4784_resize.JPG

IMG_4785_resize.JPG

IMG_4786_resize.JPG

IMG_4787_resize.JPG

IMG_4788_resize.JPG

IMG_4789_resize.JPG

IMG_4790_resize.JPG

IMG_4792_resize.JPG

IMG_4793_resize.JPG

IMG_4794_resize.JPG

IMG_4796_resize.JPG

IMG_4798_resize.JPG

IMG_4802_resize.JPG

IMG_4803_resize.JPG

IMG_4805_resize.JPG

IMG_4807_resize.JPG

IMG_4809_resize.JPG

IMG_4811_resize.JPG

IMG_4813_resize.JPG

IMG_4814_resize.JPG

IMG_4816_resize.JPG

IMG_4817_resize.JPG

IMG_4819_resize.JPG

IMG_4821_resize.JPG

IMG_4823_resize.JPG

IMG_4825_resize.JPG

IMG_4826_resize.JPG

IMG_4828_resize.JPG

IMG_4829_resize.JPG

IMG_4831_resize.JPG

IMG_4832_resize.JPG

IMG_4833_resize.JPG

<BACK>