แต่งตั้งพระครูฐานานุกรม

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗

ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง


IMG_9157_resize.JPG

IMG_9159_resize.JPG

IMG_9161_resize.JPG

IMG_9162_resize.JPG

IMG_9164_resize.JPG

IMG_9165_resize.JPG

IMG_9166_resize.JPG

IMG_9167_resize.JPG

IMG_9168_resize.JPG

IMG_9169_resize.JPG

IMG_9171_resize.JPG

IMG_9173_resize.JPG

IMG_9174_resize.JPG

IMG_9176_resize.JPG

IMG_9177_resize.JPG

IMG_9178_resize.JPG

IMG_9180_resize.JPG

IMG_9183_resize.JPG

IMG_9184_resize.JPG

IMG_9187_resize.JPG

IMG_9189_resize.JPG

IMG_9191_resize.JPG

IMG_9193_resize.JPG

IMG_9194_resize.JPG

IMG_9195_resize.JPG

IMG_9196_resize.JPG

IMG_9199_resize.JPG

IMG_9201_resize.JPG

IMG_9202_resize.JPG

IMG_9203_resize.JPG

IMG_9206_resize.JPG

IMG_9209_resize.JPG

IMG_9213_resize.JPG

IMG_9214_resize.JPG

IMG_9215_resize.JPG

IMG_9216_resize.JPG

IMG_9217_resize.JPG

IMG_9219_resize.JPG

IMG_9220_resize.JPG

IMG_9222_resize.JPG

IMG_9224_resize.JPG

IMG_9227_resize.JPG

IMG_9228_resize.JPG

IMG_9229_resize.JPG

IMG_9231_resize.JPG

IMG_9233_resize.JPG

IMG_9238_resize.JPG

IMG_9239_resize.JPG

IMG_9243_resize.JPG

IMG_9245_resize.JPG

IMG_9247_resize.JPG

IMG_9249_resize.JPG

IMG_9250_resize.JPG

IMG_9258_resize.JPG

IMG_9263_resize.JPG

IMG_9266_resize.JPG

IMG_9270_resize.JPG

IMG_9271_resize.JPG

IMG_9274_resize.JPG

IMG_9277_resize.JPG

IMG_9278_resize.JPG

IMG_9283_resize.JPG

IMG_9285_resize.JPG

IMG_9288_resize.JPG

IMG_9291_resize.JPG

IMG_9292_resize.JPG

IMG_9293_resize.JPG

IMG_9294_resize.JPG

IMG_9298_resize.JPG

IMG_9300_resize.JPG

IMG_9307_resize.JPG

IMG_9309_resize.JPG

IMG_9312_resize.JPG

IMG_9318_resize.JPG

IMG_9324_resize.JPG

IMG_9329_resize.JPG

IMG_9337_resize.JPG

IMG_9339_resize.JPG

IMG_9340_resize.JPG

IMG_9341_resize.JPG

IMG_9346_resize.JPG

IMG_9350_resize.JPG

IMG_9352_resize.JPG

IMG_9356_resize.JPG

IMG_9357_resize.JPG

IMG_9358_resize.JPG

IMG_9359_resize.JPG

IMG_9362_resize.JPG

IMG_9365_resize.JPG

IMG_9369_resize.JPG

IMG_9370_resize.JPG

IMG_9372_resize.JPG

IMG_9375_resize.JPG

IMG_9380_resize.JPG

IMG_9385_resize.JPG

IMG_9392_resize.JPG

IMG_9393_resize.JPG

IMG_9396_resize.JPG

IMG_9400_resize.JPG

IMG_9404_resize.JPG

IMG_9405_resize.JPG

IMG_9411_resize.JPG

IMG_9414_resize.JPG

IMG_9415_resize.JPG

IMG_9423_resize.JPG

IMG_9428_resize.JPG

IMG_9429_resize.JPG

IMG_9431_resize.JPG

IMG_9433_resize.JPG

IMG_9436_resize.JPG

<BACK>