วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ)

ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_0546_resize.JPG

IMG_0548_resize.JPG

IMG_0549_resize.JPG

IMG_0550_resize.JPG

IMG_0551_resize.JPG

IMG_0555_resize.JPG

IMG_0556_resize.JPG

IMG_0557_resize.JPG

IMG_0558_resize.JPG

IMG_0559_resize.JPG

IMG_0560_resize.JPG

IMG_0561_resize.JPG

IMG_0562_resize.JPG

IMG_0565_resize.JPG

IMG_0567_resize.JPG

IMG_0573_resize.JPG

IMG_0575_resize.JPG

IMG_0576_resize.JPG

IMG_0577_resize.JPG

IMG_0578_resize.JPG

IMG_0580_resize.JPG

IMG_0582_resize.JPG

IMG_0583_resize.JPG

IMG_0584_resize.JPG

IMG_0588_resize.JPG

IMG_0590_resize.JPG

IMG_0594_resize.JPG

IMG_0596_resize.JPG

IMG_0602_resize.JPG

IMG_0604_resize.JPG

IMG_0608_resize.JPG

IMG_0612_resize.JPG

IMG_0617_resize.JPG

IMG_0618_resize.JPG

IMG_0622_resize.JPG

IMG_0623_resize.JPG

IMG_0624_resize.JPG

IMG_0625_resize.JPG

IMG_0627_resize.JPG

IMG_0629_resize.JPG

IMG_0631_resize.JPG

IMG_0632_resize.JPG

IMG_0634_resize.JPG

IMG_0637_resize.JPG

IMG_0638_resize.JPG

IMG_0639_resize.JPG

IMG_0642_resize.JPG

IMG_0644_resize.JPG

IMG_0646_resize.JPG

IMG_0648_resize.JPG

IMG_0649_resize.JPG

IMG_0650_resize.JPG

IMG_0651_resize.JPG

IMG_0655_resize.JPG

IMG_0657_resize.JPG

IMG_0659_resize.JPG

IMG_0660_resize.JPG

IMG_0661_resize.JPG

IMG_0663_resize.JPG

IMG_0666_resize.JPG

IMG_0668_resize.JPG

IMG_0669_resize.JPG

IMG_0670_resize.JPG

IMG_0671_resize.JPG

IMG_0672_resize.JPG

IMG_0673_resize.JPG

IMG_0674_resize.JPG

IMG_0677_resize.JPG

IMG_0678_resize.JPG

IMG_0679_resize.JPG

IMG_0682_resize.JPG

IMG_0685_resize.JPG

IMG_0686_resize.JPG

IMG_0689_resize.JPG

IMG_0690_resize.JPG

IMG_0691_resize.JPG

IMG_0692_resize.JPG

IMG_0693_resize.JPG

IMG_0695_resize.JPG

IMG_0698_resize.JPG

IMG_0701_resize.JPG

IMG_0703_resize.JPG

IMG_0705_resize.JPG

IMG_0706_resize.JPG

IMG_0707_resize.JPG

IMG_0708_resize.JPG

IMG_0709_resize.JPG

IMG_0710_resize.JPG

IMG_0711_resize.JPG

IMG_0712_resize.JPG

IMG_0713_resize.JPG

IMG_0716_resize.JPG

IMG_0718_resize.JPG

IMG_0720_resize.JPG

IMG_0721_resize.JPG

IMG_0722_resize.JPG

IMG_0724_resize.JPG

IMG_0726_resize.JPG

IMG_0727_resize.JPG

IMG_0728_resize.JPG

IMG_0729_resize.JPG

IMG_0732_resize.JPG

IMG_0734_resize.JPG

IMG_0736_resize.JPG

IMG_0737_resize.JPG

<BACK>