วันสามเณรพบผู้ปกครอง (วันแม่แห่งชาติ)

ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_0887_resize.JPG

IMG_0888_resize.JPG

IMG_0893_resize.JPG

IMG_0894_resize.JPG

IMG_0898_resize.JPG

IMG_0899_resize.JPG

IMG_0903_resize.JPG

IMG_0904_resize.JPG

IMG_0907_resize.JPG

IMG_0911_resize.JPG

IMG_0914_resize.JPG

IMG_0915_resize.JPG

IMG_0916_resize.JPG

IMG_0917_resize.JPG

IMG_0921_resize.JPG

IMG_0922_resize.JPG

IMG_0925_resize.JPG

IMG_0926_resize.JPG

IMG_0928_resize.JPG

IMG_0930_resize.JPG

IMG_0931_resize.JPG

IMG_0932_resize.JPG

IMG_0933_resize.JPG

IMG_0934_resize.JPG

IMG_0935_resize.JPG

IMG_0936_resize.JPG

IMG_0937_resize.JPG

IMG_0938_resize.JPG

IMG_0940_resize.JPG

IMG_0943_resize.JPG

IMG_0944_resize.JPG

IMG_0945_resize.JPG

IMG_0946_resize.JPG

IMG_0947_resize.JPG

IMG_0948_resize.JPG

IMG_0949_resize.JPG

IMG_0950_resize.JPG

IMG_0952_resize.JPG

IMG_0956_resize.JPG

IMG_0957_resize.JPG

IMG_0958_resize.JPG

IMG_0959_resize.JPG

IMG_0961_resize.JPG

IMG_0962_resize.JPG

IMG_0964_resize.JPG

IMG_0966_resize.JPG

IMG_0968_resize.JPG

IMG_0970_resize.JPG

IMG_0973_resize.JPG

IMG_0975_resize.JPG

IMG_0976_resize.JPG

IMG_0977_resize.JPG

IMG_0980_resize.JPG

IMG_0982_resize.JPG

IMG_0984_resize.JPG

IMG_0985_resize.JPG

IMG_0986_resize.JPG

IMG_0987_resize.JPG

IMG_0988_resize.JPG

IMG_0993_resize.JPG

IMG_0994_resize.JPG

IMG_0996_resize.JPG

IMG_0997_resize.JPG

IMG_1000_resize.JPG

IMG_1001_resize.JPG

IMG_1002_resize.JPG

IMG_1003_resize.JPG

IMG_1004_resize.JPG

IMG_1005_resize.JPG

IMG_1006_resize.JPG

IMG_1007_resize.JPG

IMG_1008_resize.JPG

IMG_1009_resize.JPG

IMG_1011_resize.JPG

IMG_1012_resize.JPG

IMG_1015_resize.JPG

IMG_1016_resize.JPG

IMG_1018_resize.JPG

IMG_1019_resize.JPG

IMG_1022_resize.JPG

IMG_1023_resize.JPG

IMG_1025_resize.JPG

IMG_1026_resize.JPG

IMG_1028_resize.JPG

IMG_1029_resize.JPG

IMG_1030_resize.JPG

IMG_1033_resize.JPG

IMG_1034_resize.JPG

IMG_1037_resize.JPG

IMG_1040_resize.JPG

IMG_1041_resize.JPG

IMG_1042_resize.JPG

IMG_1044_resize.JPG

IMG_1093_resize.JPG

IMG_1095_resize.JPG

IMG_1096_resize.JPG

IMG_1099_resize.JPG

IMG_1100_resize.JPG

IMG_1105_resize.JPG

IMG_1113_resize.JPG

IMG_1115_resize.JPG

IMG_1117_resize.JPG

IMG_1118_resize.JPG

IMG_1120_resize.JPG

IMG_1122_resize.JPG

IMG_1124_resize.JPG

IMG_1128_resize.JPG

IMG_1129_resize.JPG

IMG_1138_resize.JPG

IMG_1140_resize.JPG

IMG_1143_resize.JPG

IMG_1144_resize.JPG

IMG_1145_resize.JPG

IMG_1147_resize.JPG

IMG_1153_resize.JPG

IMG_1158_resize.JPG

IMG_1160_resize.JPG

IMG_1162_resize.JPG

IMG_1170_resize.JPG

IMG_1172_resize.JPG

IMG_1174_resize.JPG

IMG_1178_resize.JPG

IMG_1184_resize.JPG

IMG_1185_resize.JPG

IMG_1187_resize.JPG

IMG_1189_resize.JPG

IMG_1215_resize.JPG

IMG_1216_resize.JPG

IMG_1218_resize.JPG

IMG_1223_resize.JPG

IMG_1225_resize.JPG

IMG_1228_resize.JPG

IMG_1229_resize.JPG

IMG_1230_resize.JPG

IMG_1235_resize.JPG

IMG_1237_resize.JPG

IMG_1240_resize.JPG

IMG_1241_resize.JPG

IMG_1243_resize.JPG

IMG_1247_resize.JPG

<BACK>