พิธีไหว้ครูและวันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_9858_resize.JPG

IMG_9860_resize.JPG

IMG_9863_resize.JPG

IMG_9866_resize.JPG

IMG_9868_resize.JPG

IMG_9873_resize.JPG

IMG_9874_resize.JPG

IMG_9879_resize.JPG

IMG_9881_resize.JPG

IMG_9884_resize.JPG

IMG_9886_resize.JPG

IMG_9888_resize.JPG

IMG_9892_resize.JPG

IMG_9894_resize.JPG

IMG_9896_resize.JPG

IMG_9899_resize.JPG

IMG_9904_resize.JPG

IMG_9908_resize.JPG

IMG_9912_resize.JPG

IMG_9915_resize.JPG

IMG_9916_resize.JPG

IMG_9918_resize.JPG

IMG_9919_resize.JPG

IMG_9922_resize.JPG

IMG_9924_resize.JPG

IMG_9926_resize.JPG

IMG_9927_resize.JPG

IMG_9931_resize.JPG

IMG_9933_resize.JPG

IMG_9936_resize.JPG

IMG_9937_resize.JPG

IMG_9940_resize.JPG

IMG_9941_resize.JPG

IMG_9943_resize.JPG

IMG_9946_resize.JPG

IMG_9948_resize.JPG

IMG_9951_resize.JPG

IMG_9953_resize.JPG

IMG_9955_resize.JPG

IMG_9956_resize.JPG

IMG_9957_resize.JPG

IMG_9959_resize.JPG

IMG_9961_resize.JPG

IMG_9964_resize.JPG

IMG_9966_resize.JPG

IMG_9970_resize.JPG

IMG_9972_resize.JPG

IMG_9974_resize.JPG

IMG_9975_resize.JPG

IMG_9978_resize.JPG

IMG_9982_resize.JPG

IMG_9984_resize.JPG

IMG_9985_resize.JPG

IMG_9987_resize.JPG

IMG_9990_resize.JPG

IMG_9992_resize.JPG

IMG_9993_resize.JPG

IMG_9994_resize.JPG

IMG_9996_resize.JPG

IMG_9997_resize.JPG

<BACK>