การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ ๑๔

ระดับกลุ่ม ๗

จังหวัดเลย

 


IMG_1577255944053.jpg

IMG_1577255947054.jpg

IMG_1577255949104.jpg

IMG_1577255950937.jpg

IMG_1577255952795.jpg

IMG_1577255954629.jpg

IMG_1577255956493.jpg

IMG_1577255959052.jpg

IMG_1577255961823.jpg

IMG_1577255964120.jpg

IMG_1577255966042.jpg

IMG_1577255968101.jpg

IMG_1577255972937.jpg

IMG_1577255975328.jpg

IMG_1577255977744.jpg

IMG_1577255981771.jpg

IMG_1577255983704.jpg

IMG_1577255985740.jpg

IMG_1577255988226.jpg

IMG_1577255990640.jpg

IMG_1577255992994.jpg

IMG_1577255995255.jpg

<back>