สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา รอบ ๓

วันที่ ๓-๕ มิถุนายน ๒๕๕๖


IMG_7322_resize.JPG

IMG_7323_resize.JPG

IMG_7324_resize.JPG

IMG_7325_resize.JPG

IMG_7326_resize.JPG

IMG_7327_resize.JPG

IMG_7328_resize.JPG

IMG_7332_resize.JPG

IMG_7334_resize.JPG

IMG_7335_resize.JPG

IMG_7336_resize.JPG

IMG_7337_resize.JPG

IMG_7338_resize.JPG

IMG_7339_resize.JPG

IMG_7340_resize.JPG

IMG_7341_resize.JPG

IMG_7342_resize.JPG

IMG_7343_resize.JPG

IMG_7344_resize.JPG

IMG_7345_resize.JPG

IMG_7346_resize.JPG

IMG_7347_resize.JPG

IMG_7350_resize.JPG

IMG_7351_resize.JPG

IMG_7353_resize.JPG

IMG_7354_resize.JPG

IMG_7355_resize.JPG

IMG_7356_resize.JPG

IMG_7357_resize.JPG

IMG_7358_resize.JPG

IMG_7359_resize.JPG

IMG_7360_resize.JPG

IMG_7361_resize.JPG

IMG_7362_resize.JPG

IMG_7364_resize.JPG

IMG_7365_resize.JPG

IMG_7366_resize.JPG

IMG_7368_resize.JPG

IMG_7369_resize.JPG

IMG_7371_resize.JPG

IMG_7372_resize.JPG

IMG_7374_resize.JPG

IMG_7376_resize.JPG

IMG_7377_resize.JPG

IMG_7378_resize.JPG

IMG_7385_resize.JPG

IMG_7390_resize.JPG

IMG_7391_resize.JPG

IMG_7393_resize.JPG

IMG_7396_resize.JPG

IMG_7399_resize.JPG

IMG_7402_resize.JPG

IMG_7405_resize.JPG

IMG_7406_resize.JPG

IMG_7407_resize.JPG

IMG_7408_resize.JPG

IMG_7410_resize.JPG

IMG_7415_resize.JPG

IMG_7416_resize.JPG

IMG_7417_resize.JPG

IMG_7419_resize.JPG

IMG_7420_resize.JPG

IMG_7421_resize.JPG

IMG_7422_resize.JPG

IMG_7423_resize.JPG

IMG_7425_resize.JPG

IMG_7426_resize.JPG

IMG_7428_resize.JPG

IMG_7429_resize.JPG

IMG_7438_resize.JPG

IMG_7443_resize.JPG

IMG_7445_resize.JPG

IMG_7446_resize.JPG

IMG_7449_resize.JPG

IMG_7452_resize.JPG

IMG_7464_resize.JPG

IMG_7465_resize.JPG

IMG_7466_resize.JPG

IMG_7467_resize.JPG

IMG_7468_resize.JPG

IMG_7469_resize.JPG

IMG_7470_resize.JPG

IMG_7471_resize.JPG

IMG_7472_resize.JPG

IMG_7474_resize.JPG

IMG_7475_resize.JPG

IMG_7476_resize.JPG

IMG_7477_resize.JPG

IMG_7478_resize.JPG

IMG_7480_resize.JPG

IMG_7481_resize.JPG

IMG_7484_resize.JPG

IMG_7486_resize.JPG

IMG_7487_resize.JPG

IMG_7488_resize.JPG

IMG_7489_resize.JPG

IMG_7490_resize.JPG

IMG_7491_resize.JPG

IMG_7492_resize.JPG

IMG_7493_resize.JPG

IMG_7494_resize.JPG

IMG_7499_resize.JPG

IMG_7500_resize.JPG

IMG_7501_resize.JPG

IMG_7502_resize.JPG

IMG_7503_resize.JPG

IMG_7504_resize.JPG

IMG_7505_resize.JPG

IMG_7506_resize.JPG

IMG_7507_resize.JPG

IMG_7508_resize.JPG

IMG_7513_resize.JPG

IMG_7514_resize.JPG

IMG_7515_resize.JPG

IMG_7516_resize.JPG

IMG_7517_resize.JPG

IMG_7518_resize.JPG

IMG_7519_resize.JPG

IMG_7520_resize.JPG

IMG_7521_resize.JPG

IMG_7522_resize.JPG

IMG_7523_resize.JPG

IMG_7526_resize.JPG

IMG_7528_resize.JPG

IMG_7529_resize.JPG

IMG_7533_resize.JPG

IMG_7534_resize.JPG

IMG_7535_resize.JPG

IMG_7536_resize.JPG

IMG_7537_resize.JPG

IMG_7538_resize.JPG

IMG_7539_resize.JPG

IMG_7540_resize.JPG

IMG_7541_resize.JPG

IMG_7542_resize.JPG

IMG_7543_resize.JPG

IMG_7544_resize.JPG

IMG_7545_resize.JPG

<BACK>