ภาพพิธีถวายสมณบริขาร ปีการศึกษา 2553

ณ โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

www.wnw-vit.com


DSC06333.JPG

DSC06335.JPG

DSC06336.JPG

DSC06337.JPG

DSC06342.JPG

DSC06343.JPG

DSC06344.JPG

DSC06345.JPG

DSC06346.JPG

DSC06347.JPG

DSC06348.JPG

DSC06349.JPG

DSC06350.JPG

DSC06351.JPG

DSC06352.JPG

DSC06353.JPG

DSC06354.JPG

DSC06355.JPG

DSC06356.JPG

DSC06357.JPG

DSC06358.JPG

DSC06359.JPG

DSC06360.JPG

DSC06361.JPG

DSC06362.JPG

DSC06363.JPG

DSC06364.JPG

DSC06365.JPG

DSC06366.JPG

DSC06368.JPG

DSC06369.JPG

DSC06370.JPG

DSC06371.JPG

DSC06372.JPG

DSC06373.JPG

DSC06374.JPG

DSC06375.JPG

DSC06376.JPG

DSC06377.JPG

DSC06378.JPG

DSC06379.JPG

DSC06380.JPG

DSC06381.JPG

DSC06382.JPG

DSC06383.JPG

DSC06384.JPG

DSC06385.JPG

DSC06387.JPG

DSC06388.JPG

DSC06389.JPG