ต้อนรับรัฐมนตรีและคณะ

ณ วัดหนองแวง (พระอารามหลวง)

๒๖ มี.ค.๒๕๕๘IMG_4126_resize.JPG

IMG_4129_resize.JPG

IMG_4134_resize.JPG

IMG_4137_resize.JPG

IMG_4139_resize.JPG

IMG_4141_resize.JPG

IMG_4143_resize.JPG

IMG_4146_resize.JPG

IMG_4147_resize.JPG

IMG_4150_resize.JPG

IMG_4153_resize.JPG

IMG_4159_resize.JPG

IMG_4164_resize.JPG

IMG_4167_resize.JPG

IMG_4170_resize.JPG

IMG_4176_resize.JPG

IMG_4181_resize.JPG

IMG_4186_resize.JPG

IMG_4188_resize.JPG

IMG_4190_resize.JPG

IMG_4192_resize.JPG

IMG_4194_resize.JPG

IMG_4199_resize.JPG

IMG_4201_resize.JPG

IMG_4206_resize.JPG

IMG_4210_resize.JPG

IMG_4212_resize.JPG

IMG_4214_resize.JPG

IMG_4218_resize.JPG

IMG_4220_resize.JPG

IMG_4222_resize.JPG

IMG_4224_resize.JPG

IMG_4226_resize.JPG

IMG_4231_resize.JPG

IMG_4239_resize.JPG

IMG_4241_resize.JPG

IMG_4245_resize.JPG

IMG_4248_resize.JPG

IMG_4252_resize.JPG

IMG_4256_resize.JPG

IMG_4259_resize.JPG

IMG_4261_resize.JPG

IMG_4266_resize.JPG

IMG_4268_resize.JPG

IMG_4270_resize.JPG

IMG_4272_resize.JPG

IMG_4274_resize.JPG

IMG_4276_resize.JPG

IMG_4278_resize.JPG

IMG_4280_resize.JPG

IMG_4284_resize.JPG

IMG_4286_resize.JPG

IMG_4288_resize.JPG

IMG_4292_resize.JPG

IMG_4296_resize.JPG

IMG_4299_resize.JPG

IMG_4302_resize.JPG

IMG_4304_resize.JPG

IMG_4306_resize.JPG

IMG_4308_resize.JPG

IMG_4310_resize.JPG

IMG_4313_resize.JPG

IMG_4315_resize.JPG

IMG_4317_resize.JPG

IMG_4322_resize.JPG

IMG_4324_resize.JPG

IMG_4326_resize.JPG

IMG_4328_resize.JPG

IMG_4332_resize.JPG

IMG_4337_resize.JPG

IMG_4339_resize.JPG

IMG_4341_resize.JPG

IMG_4344_resize.JPG

IMG_4347_resize.JPG

IMG_4349_resize.JPG

IMG_4354_resize.JPG

IMG_4359_resize.JPG

IMG_4362_resize.JPG

IMG_4366_resize.JPG

IMG_4368_resize.JPG

IMG_4377_resize.JPG

IMG_4381_resize.JPG

IMG_4382_resize.JPG

IMG_4384_resize.JPG

IMG_4385_resize.JPG

IMG_4387_resize.JPG

IMG_4389_resize.JPG

IMG_4391_resize.JPG

IMG_4393_resize.JPG

IMG_4394_resize.JPG

IMG_4396_resize.JPG

IMG_4397_resize.JPG

IMG_4399_resize.JPG

IMG_4401_resize.JPG

IMG_4403_resize.JPG

IMG_4406_resize.JPG

IMG_4408_resize.JPG

IMG_4409_resize.JPG

IMG_4410_resize.JPG

IMG_4414_resize.JPG

<BACK>