แนะนำการป้องกันโรคไข้เลือดออก

ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

๒๕ พ.ค.๒๕๕๘


IMG_7265_resize.JPG

IMG_7266_resize.JPG

IMG_7267_resize.JPG

IMG_7268_resize.JPG

IMG_7271_resize.JPG

IMG_7273_resize.JPG

IMG_7275_resize.JPG

IMG_7276_resize.JPG

IMG_7279_resize.JPG

IMG_7283_resize.JPG

IMG_7284_resize.JPG

IMG_7286_resize.JPG

IMG_7290_resize.JPG

IMG_7293_resize.JPG

IMG_7298_resize.JPG

IMG_7301_resize.JPG

IMG_7305_resize.JPG

IMG_7311_resize.JPG

IMG_7312_resize.JPG

IMG_7314_resize.JPG

IMG_7315_resize.JPG

IMG_7317_resize.JPG

IMG_7320_resize.JPG

IMG_7322_resize.JPG

IMG_7324_resize.JPG

IMG_7326_resize.JPG

IMG_7327_resize.JPG

IMG_7329_resize.JPG

IMG_7331_resize.JPG

IMG_7336_resize.JPG

IMG_7340_resize.JPG

IMG_7341_resize.JPG

IMG_7344_resize.JPG

IMG_7346_resize.JPG

IMG_7347_resize.JPG

IMG_7348_resize.JPG

IMG_7352_resize.JPG

IMG_7355_resize.JPG

IMG_7361_resize.JPG

IMG_7365_resize.JPG

IMG_7371_resize.JPG

IMG_7372_resize.JPG

IMG_7373_resize.JPG

IMG_7377_resize.JPG

IMG_7379_resize.JPG

IMG_7380_resize.JPG

IMG_7382_resize.JPG

IMG_7390_resize.JPG

IMG_7391_resize.JPG

IMG_7397_resize.JPG

<BACK>