พิธีปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_2753_resize.JPG

IMG_2757_resize.JPG

IMG_2761_resize.JPG

IMG_2777_resize.JPG

IMG_2779_resize.JPG

IMG_2783_resize.JPG

IMG_2794_resize.JPG

IMG_2796_resize.JPG

IMG_2804_resize.JPG

IMG_2805_resize.JPG

IMG_2808_resize.JPG

IMG_2814_resize.JPG

IMG_2820_resize.JPG

IMG_2821_resize.JPG

IMG_2823_resize.JPG

IMG_2826_resize.JPG

IMG_2829_resize.JPG

IMG_2833_resize.JPG

IMG_2836_resize.JPG

IMG_2838_resize.JPG

IMG_2841_resize.JPG

IMG_2846_resize.JPG

IMG_2848_resize.JPG

IMG_2850_resize.JPG

IMG_2852_resize.JPG

IMG_2854_resize.JPG

IMG_2857_resize.JPG

IMG_2859_resize.JPG

IMG_2861_resize.JPG

IMG_2872_resize.JPG

IMG_2877_resize.JPG

IMG_2879_resize.JPG

IMG_2884_resize.JPG

IMG_2890_resize.JPG

IMG_2895_resize.JPG

IMG_2900_resize.JPG

IMG_2905_resize.JPG

IMG_2913_resize.JPG

IMG_2919_resize.JPG

IMG_2931_resize.JPG

IMG_2933_resize.JPG

IMG_2937_resize.JPG

IMG_2940_resize.JPG

IMG_2941_resize.JPG

IMG_2945_resize.JPG

IMG_2949_resize.JPG

IMG_2953_resize.JPG

IMG_2955_resize.JPG

IMG_2956_resize.JPG

IMG_2957_resize.JPG

IMG_2962_resize.JPG

IMG_2966_resize.JPG

IMG_2968_resize.JPG

IMG_2971_resize.JPG

IMG_2978_resize.JPG

IMG_2985_resize.JPG

IMG_2988_resize.JPG

IMG_2993_resize.JPG

IMG_2994_resize.JPG

IMG_2998_resize.JPG

IMG_2999_resize.JPG

IMG_3000_resize.JPG

IMG_3004_resize.JPG

IMG_3007_resize.JPG

IMG_3012_resize.JPG

IMG_3014_resize.JPG

IMG_3017_resize.JPG

IMG_3021_resize.JPG

IMG_3026_resize.JPG

IMG_3027_resize.JPG

IMG_3030_resize.JPG

IMG_3033_resize.JPG

IMG_3034_resize.JPG

IMG_3039_resize.JPG

IMG_3047_resize.JPG

IMG_3052_resize.JPG

IMG_3056_resize.JPG

IMG_3058_resize.JPG

IMG_3063_resize.JPG

IMG_3065_resize.JPG

IMG_3068_resize.JPG

IMG_3072_resize.JPG

IMG_3074_resize.JPG

IMG_3078_resize.JPG

IMG_3084_resize.JPG

IMG_3086_resize.JPG

IMG_3088_resize.JPG

IMG_3090_resize.JPG

IMG_3095_resize.JPG

IMG_3097_resize.JPG

IMG_3099_resize.JPG

IMG_3103_resize.JPG

IMG_3107_resize.JPG

IMG_3110_resize.JPG

IMG_3112_resize.JPG

IMG_3115_resize.JPG

IMG_3117_resize.JPG

IMG_3118_resize.JPG

IMG_3119_resize.JPG

IMG_3121_resize.JPG

<BACK>