พิธีปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_3123_resize.JPG

IMG_3127_resize.JPG

IMG_3128_resize.JPG

IMG_3130_resize.JPG

IMG_3132_resize.JPG

IMG_3134_resize.JPG

IMG_3137_resize.JPG

IMG_3139_resize.JPG

IMG_3141_resize.JPG

IMG_3149_resize.JPG

IMG_3151_resize.JPG

IMG_3155_resize.JPG

IMG_3158_resize.JPG

IMG_3160_resize.JPG

IMG_3163_resize.JPG

IMG_3167_resize.JPG

IMG_3170_resize.JPG

IMG_3173_resize.JPG

IMG_3178_resize.JPG

IMG_3185_resize.JPG

IMG_3189_resize.JPG

IMG_3193_resize.JPG

IMG_3195_resize.JPG

IMG_3201_resize.JPG

IMG_3206_resize.JPG

IMG_3209_resize.JPG

IMG_3211_resize.JPG

IMG_3220_resize.JPG

IMG_3221_resize.JPG

IMG_3223_resize.JPG

IMG_3227_resize.JPG

IMG_3228_resize.JPG

IMG_3229_resize.JPG

IMG_3230_resize.JPG

IMG_3233_resize.JPG

IMG_3235_resize.JPG

IMG_3237_resize.JPG

IMG_3240_resize.JPG

IMG_3242_resize.JPG

IMG_3245_resize.JPG

IMG_3251_resize.JPG

IMG_3255_resize.JPG

IMG_3260_resize.JPG

IMG_3262_resize.JPG

IMG_3264_resize.JPG

IMG_3266_resize.JPG

IMG_3268_resize.JPG

IMG_3270_resize.JPG

IMG_3273_resize.JPG

IMG_3274_resize.JPG

IMG_3275_resize.JPG

IMG_3276_resize.JPG

IMG_3277_resize.JPG

IMG_3278_resize.JPG

IMG_3280_resize.JPG

IMG_3281_resize.JPG

IMG_3284_resize.JPG

IMG_3288_resize.JPG

IMG_3291_resize.JPG

IMG_3296_resize.JPG

IMG_3298_resize.JPG

IMG_3301_resize.JPG

IMG_3307_resize.JPG

IMG_3308_resize.JPG

IMG_3309_resize.JPG

IMG_3310_resize.JPG

IMG_3314_resize.JPG

IMG_3315_resize.JPG

IMG_3316_resize.JPG

IMG_3318_resize.JPG

IMG_3319_resize.JPG

IMG_3320_resize.JPG

IMG_3327_resize.JPG

IMG_3331_resize.JPG

IMG_3332_resize.JPG

IMG_3333_resize.JPG

IMG_3336_resize.JPG

IMG_3337_resize.JPG

IMG_3338_resize.JPG

IMG_3339_resize.JPG

IMG_3341_resize.JPG

IMG_3342_resize.JPG

IMG_3343_resize.JPG

IMG_3344_resize.JPG

IMG_3345_resize.JPG

IMG_3346_resize.JPG

IMG_3347_resize.JPG

IMG_3348_resize.JPG

IMG_3349_resize.JPG

IMG_3351_resize.JPG

IMG_3352_resize.JPG

IMG_3353_resize.JPG

IMG_3354_resize.JPG

IMG_3355_resize.JPG

IMG_3357_resize.JPG

IMG_3358_resize.JPG

IMG_3359_resize.JPG

IMG_3361_resize.JPG

IMG_3362_resize.JPG

IMG_3364_resize.JPG

<BACK>