พิธีปฐมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_6313_resize.JPG

IMG_6314_resize.JPG

IMG_6315_resize.JPG

IMG_6316_resize.JPG

IMG_6317_resize.JPG

IMG_6320_resize.JPG

IMG_6321_resize.JPG

IMG_6324_resize.JPG

IMG_6326_resize.JPG

IMG_6329_resize.JPG

IMG_6330_resize.JPG

IMG_6332_resize.JPG

IMG_6336_resize.JPG

IMG_6338_resize.JPG

IMG_6339_resize.JPG

IMG_6341_resize.JPG

IMG_6342_resize.JPG

IMG_6344_resize.JPG

IMG_6350_resize.JPG

IMG_6352_resize.JPG

IMG_6353_resize.JPG

IMG_6354_resize.JPG

IMG_6356_resize.JPG

IMG_6357_resize.JPG

IMG_6358_resize.JPG

IMG_6359_resize.JPG

IMG_6360_resize.JPG

IMG_6361_resize.JPG

IMG_6364_resize.JPG

IMG_6365_resize.JPG

IMG_6369_resize.JPG

IMG_6370_resize.JPG

IMG_6371_resize.JPG

IMG_6372_resize.JPG

IMG_6373_resize.JPG

IMG_6375_resize.JPG

IMG_6376_resize.JPG

IMG_6378_resize.JPG

IMG_6380_resize.JPG

IMG_6381_resize.JPG

IMG_6384_resize.JPG

IMG_6389_resize.JPG

IMG_6390_resize.JPG

IMG_6391_resize.JPG

IMG_6394_resize.JPG

IMG_6397_resize.JPG

IMG_6403_resize.JPG

IMG_6405_resize.JPG

IMG_6407_resize.JPG

IMG_6409_resize.JPG

IMG_6456_resize.JPG

IMG_6457_resize.JPG

IMG_6459_resize.JPG

IMG_6464_resize.JPG

IMG_6465_resize.JPG

IMG_6467_resize.JPG

IMG_6471_resize.JPG

IMG_6476_resize.JPG

IMG_6478_resize.JPG

IMG_6481_resize.JPG

IMG_6482_resize.JPG

IMG_6488_resize.JPG

IMG_6492_resize.JPG

IMG_6497_resize.JPG

IMG_6498_resize.JPG

IMG_6500_resize.JPG

IMG_6501_resize.JPG

IMG_6502_resize.JPG

IMG_6505_resize.JPG

IMG_6509_resize.JPG

IMG_6517_resize.JPG

IMG_6518_resize.JPG

IMG_6520_resize.JPG

IMG_6522_resize.JPG

IMG_6523_resize.JPG

IMG_6524_resize.JPG

IMG_6528_resize.JPG

IMG_6529_resize.JPG

IMG_6533_resize.JPG

IMG_6537_resize.JPG

IMG_6539_resize.JPG

IMG_6544_resize.JPG

IMG_6545_resize.JPG

IMG_6550_resize.JPG

IMG_6554_resize.JPG

IMG_6555_resize.JPG

IMG_6557_resize.JPG

IMG_6560_resize.JPG

IMG_6564_resize.JPG

IMG_6565_resize.JPG

IMG_6567_resize.JPG

IMG_6568_resize.JPG

IMG_6569_resize.JPG

IMG_6571_resize.JPG

IMG_6572_resize.JPG

IMG_6574_resize.JPG

IMG_6576_resize.JPG

IMG_6577_resize.JPG

IMG_6579_resize.JPG

IMG_6580_resize.JPG

IMG_6581_resize.JPG

IMG_6582_resize.JPG

IMG_6584_resize.JPG

IMG_6585_resize.JPG

IMG_6586_resize.JPG

IMG_6587_resize.JPG

IMG_6588_resize.JPG

IMG_6591_resize.JPG

IMG_6594_resize.JPG

IMG_6596_resize.JPG

IMG_6599_resize.JPG

IMG_6603_resize.JPG

IMG_6606_resize.JPG

IMG_6608_resize.JPG

IMG_6610_resize.JPG

IMG_6612_resize.JPG

IMG_6615_resize.JPG

IMG_6616_resize.JPG

IMG_6618_resize.JPG

IMG_6620_resize.JPG

<BACK>