พิธีปฐมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_6411_resize.JPG

IMG_6414_resize.JPG

IMG_6416_resize.JPG

IMG_6420_resize.JPG

IMG_6422_resize.JPG

IMG_6424_resize.JPG

IMG_6425_resize.JPG

IMG_6427_resize.JPG

IMG_6431_resize.JPG

IMG_6435_resize.JPG

IMG_6437_resize.JPG

IMG_6439_resize.JPG

IMG_6440_resize.JPG

IMG_6441_resize.JPG

IMG_6442_resize.JPG

IMG_6444_resize.JPG

IMG_6446_resize.JPG

IMG_6448_resize.JPG

IMG_6451_resize.JPG

IMG_6453_resize.JPG

IMG_6622_resize.JPG

IMG_6625_resize.JPG

IMG_6629_resize.JPG

IMG_6631_resize.JPG

IMG_6636_resize.JPG

IMG_6640_resize.JPG

IMG_6641_resize.JPG

IMG_6642_resize.JPG

IMG_6647_resize.JPG

IMG_6650_resize.JPG

IMG_6651_resize.JPG

IMG_6652_resize.JPG

IMG_6655_resize.JPG

IMG_6657_resize.JPG

IMG_6659_resize.JPG

IMG_6660_resize.JPG

IMG_6662_resize.JPG

IMG_6666_resize.JPG

IMG_6667_resize.JPG

IMG_6668_resize.JPG

IMG_6670_resize.JPG

IMG_6675_resize.JPG

IMG_6676_resize.JPG

IMG_6679_resize.JPG

IMG_6680_resize.JPG

IMG_6682_resize.JPG

IMG_6683_resize.JPG

IMG_6686_resize.JPG

IMG_6687_resize.JPG

IMG_6688_resize.JPG

IMG_6691_resize.JPG

IMG_6692_resize.JPG

IMG_6694_resize.JPG

IMG_6696_resize.JPG

IMG_6697_resize.JPG

IMG_6698_resize.JPG

IMG_6699_resize.JPG

IMG_6700_resize.JPG

IMG_6701_resize.JPG

IMG_6702_resize.JPG

IMG_6705_resize.JPG

IMG_6707_resize.JPG

IMG_6708_resize.JPG

IMG_6709_resize.JPG

IMG_6712_resize.JPG

IMG_6714_resize.JPG

IMG_6715_resize.JPG

IMG_6716_resize.JPG

IMG_6717_resize.JPG

IMG_6718_resize.JPG

IMG_6719_resize.JPG

IMG_6721_resize.JPG

IMG_6722_resize.JPG

IMG_6723_resize.JPG

IMG_6725_resize.JPG

IMG_6727_resize.JPG

IMG_6728_resize.JPG

IMG_6729_resize.JPG

IMG_6730_resize.JPG

IMG_6731_resize.JPG

IMG_6732_resize.JPG

IMG_6733_resize.JPG

IMG_6734_resize.JPG

IMG_6735_resize.JPG

IMG_6736_resize.JPG

IMG_6740_resize.JPG

IMG_6741_resize.JPG

IMG_6744_resize.JPG

IMG_6745_resize.JPG

IMG_6746_resize.JPG

IMG_6747_resize.JPG

IMG_6749_resize.JPG

IMG_6751_resize.JPG

IMG_6752_resize.JPG

IMG_6754_resize.JPG

IMG_6757_resize.JPG

IMG_6759_resize.JPG

IMG_6761_resize.JPG

IMG_6762_resize.JPG

IMG_6763_resize.JPG

IMG_6764_resize.JPG

IMG_6765_resize.JPG

IMG_6766_resize.JPG

IMG_6767_resize.JPG

IMG_6768_resize.JPG

IMG_6769_resize.JPG

IMG_6770_resize.JPG

IMG_6771_resize.JPG

IMG_6772_resize.JPG

IMG_6773_resize.JPG

IMG_6774_resize.JPG

IMG_6775_resize.JPG

IMG_6776_resize.JPG

IMG_6777_resize.JPG

IMG_6778_resize.JPG

IMG_6781_resize.JPG

IMG_6782_resize.JPG

IMG_6783_resize.JPG

IMG_6784_resize.JPG

IMG_6785_resize.JPG

<BACK>