ประชุมตรวจการณ์คณะสงฆ์ จ.ขอนแก่น

ณ ห้องประชุมพระเทพวงศาจารย์

๑๙ พ.ค.๒๕๕๘


IMG_7089_resize.JPG

IMG_7090_resize.JPG

IMG_7092_resize.JPG

IMG_7094_resize.JPG

IMG_7096_resize.JPG

IMG_7098_resize.JPG

IMG_7100_resize.JPG

IMG_7101_resize.JPG

IMG_7104_resize.JPG

IMG_7106_resize.JPG

IMG_7108_resize.JPG

IMG_7110_resize.JPG

IMG_7112_resize.JPG

IMG_7114_resize.JPG

IMG_7116_resize.JPG

IMG_7118_resize.JPG

IMG_7121_resize.JPG

IMG_7126_resize.JPG

IMG_7128_resize.JPG

IMG_7129_resize.JPG

IMG_7131_resize.JPG

IMG_7133_resize.JPG

IMG_7136_resize.JPG

IMG_7137_resize.JPG

IMG_7138_resize.JPG

IMG_7140_resize.JPG

IMG_7143_resize.JPG

IMG_7145_resize.JPG

IMG_7146_resize.JPG

IMG_7149_resize.JPG

IMG_7150_resize.JPG

IMG_7151_resize.JPG

IMG_7152_resize.JPG

IMG_7153_resize.JPG

IMG_7155_resize.JPG

IMG_7156_resize.JPG

IMG_7159_resize.JPG

IMG_7164_resize.JPG

IMG_7165_resize.JPG

IMG_7169_resize.JPG

IMG_7171_resize.JPG

IMG_7172_resize.JPG

IMG_7173_resize.JPG

IMG_7174_resize.JPG

IMG_7175_resize.JPG

IMG_7178_resize.JPG

IMG_7181_resize.JPG

IMG_7183_resize.JPG

IMG_7185_resize.JPG

IMG_7187_resize.JPG

IMG_7188_resize.JPG

IMG_7190_resize.JPG

IMG_7193_resize.JPG

IMG_7195_resize.JPG

IMG_7196_resize.JPG

<BACK>