ทำบุญวันเกิดครบรอบ พระครูสุธีกิตติวรญาณ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

บ้านแคนทอง


IMG_7406_resize.JPG

IMG_7407_resize.JPG

IMG_7410_resize.JPG

IMG_7411_resize.JPG

IMG_7412_resize.JPG

IMG_7413_resize.JPG

IMG_7415_resize.JPG

IMG_7420_resize.JPG

IMG_7422_resize.JPG

IMG_7425_resize.JPG

IMG_7426_resize.JPG

IMG_7427_resize.JPG

IMG_7428_resize.JPG

IMG_7430_resize.JPG

IMG_7432_resize.JPG

IMG_7433_resize.JPG

IMG_7435_resize.JPG

IMG_7436_resize.JPG

IMG_7437_resize.JPG

IMG_7438_resize.JPG

IMG_7440_resize.JPG

IMG_7441_resize.JPG

IMG_7443_resize.JPG

IMG_7445_resize.JPG

IMG_7448_resize.JPG

IMG_7449_resize.JPG

IMG_7450_resize.JPG

IMG_7454_resize.JPG

IMG_7455_resize.JPG

IMG_7456_resize.JPG

IMG_7458_resize.JPG

IMG_7460_resize.JPG

IMG_7461_resize.JPG

IMG_7462_resize.JPG

IMG_7464_resize.JPG

IMG_7466_resize.JPG

IMG_7468_resize.JPG

IMG_7472_resize.JPG

IMG_7474_resize.JPG

IMG_7478_resize.JPG

IMG_7479_resize.JPG

IMG_7483_resize.JPG

IMG_7486_resize.JPG

IMG_7488_resize.JPG

IMG_7490_resize.JPG

IMG_7499_resize.JPG

IMG_7505_resize.JPG

IMG_7509_resize.JPG

IMG_7512_resize.JPG

IMG_7513_resize.JPG

IMG_7515_resize.JPG

IMG_7519_resize.JPG

IMG_7525_resize.JPG

IMG_7526_resize.JPG

IMG_7528_resize.JPG

<BACK>