ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและมอบนโยบาย

ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


IMG_8635_resize.JPG

IMG_8636_resize.JPG

IMG_8639_resize.JPG

IMG_8642_resize.JPG

IMG_8643_resize.JPG

IMG_8645_resize.JPG

IMG_8652_resize.JPG

IMG_8653_resize.JPG

IMG_8655_resize.JPG

IMG_8658_resize.JPG

IMG_8660_resize.JPG

IMG_8663_resize.JPG

IMG_8667_resize.JPG

IMG_8668_resize.JPG

IMG_8671_resize.JPG

IMG_8673_resize.JPG

IMG_8675_resize.JPG

IMG_8678_resize.JPG

IMG_8680_resize.JPG

IMG_8681_resize.JPG

<BACK>