พิธีถวายผ้าไตรจีวร

ประจำปี ๒๕๕๘

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘


IMG_8684_resize.JPG

IMG_8689_resize.JPG

IMG_8691_resize.JPG

IMG_8693_resize.JPG

IMG_8697_resize.JPG

IMG_8699_resize.JPG

IMG_8703_resize.JPG

IMG_8705_resize.JPG

IMG_8707_resize.JPG

IMG_8722_resize.JPG

IMG_8726_resize.JPG

IMG_8730_resize.JPG

IMG_8732_resize.JPG

IMG_8737_resize.JPG

IMG_8738_resize.JPG

IMG_8739_resize.JPG

IMG_8740_resize.JPG

IMG_8742_resize.JPG

IMG_8743_resize.JPG

IMG_8744_resize.JPG

IMG_8746_resize.JPG

IMG_8747_resize.JPG

IMG_8748_resize.JPG

IMG_8749_resize.JPG

IMG_8750_resize.JPG

IMG_8751_resize.JPG

IMG_8752_resize.JPG

IMG_8753_resize.JPG

IMG_8754_resize.JPG

IMG_8755_resize.JPG

IMG_8758_resize.JPG

IMG_8759_resize.JPG

IMG_8760_resize.JPG

IMG_8761_resize.JPG

IMG_8762_resize.JPG

IMG_8763_resize.JPG

IMG_8764_resize.JPG

IMG_8765_resize.JPG

IMG_8766_resize.JPG

IMG_8767_resize.JPG

IMG_8770_resize.JPG

IMG_8772_resize.JPG

IMG_8773_resize.JPG

IMG_8774_resize.JPG

IMG_8775_resize.JPG

IMG_8776_resize.JPG

IMG_8778_resize.JPG

IMG_8779_resize.JPG

IMG_8781_resize.JPG

IMG_8783_resize.JPG

IMG_8785_resize.JPG

IMG_8787_resize.JPG

IMG_8789_resize.JPG

IMG_8791_resize.JPG

IMG_8794_resize.JPG

IMG_8795_resize.JPG

IMG_8797_resize.JPG

IMG_8800_resize.JPG

IMG_8801_resize.JPG

IMG_8806_resize.JPG

IMG_8808_resize.JPG

IMG_8809_resize.JPG

IMG_8812_resize.JPG

IMG_8813_resize.JPG

IMG_8815_resize.JPG

IMG_8817_resize.JPG

IMG_8819_resize.JPG

IMG_8820_resize.JPG

IMG_8822_resize.JPG

IMG_8823_resize.JPG

<BACK>