พิธีถวายผ้าไตรจีวร

ประจำปี ๒๕๕๘

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘


IMG_8824_resize.JPG

IMG_8825_resize.JPG

IMG_8826_resize.JPG

IMG_8827_resize.JPG

IMG_8828_resize.JPG

IMG_8829_resize.JPG

IMG_8830_resize.JPG

IMG_8831_resize.JPG

IMG_8832_resize.JPG

IMG_8833_resize.JPG

IMG_8834_resize.JPG

IMG_8835_resize.JPG

IMG_8836_resize.JPG

IMG_8837_resize.JPG

IMG_8838_resize.JPG

IMG_8839_resize.JPG

IMG_8840_resize.JPG

IMG_8841_resize.JPG

IMG_8842_resize.JPG

IMG_8843_resize.JPG

IMG_8844_resize.JPG

IMG_8845_resize.JPG

IMG_8846_resize.JPG

IMG_8847_resize.JPG

IMG_8848_resize.JPG

IMG_8849_resize.JPG

IMG_8850_resize.JPG

IMG_8851_resize.JPG

IMG_8852_resize.JPG

IMG_8853_resize.JPG

IMG_8854_resize.JPG

IMG_8855_resize.JPG

IMG_8856_resize.JPG

IMG_8857_resize.JPG

IMG_8858_resize.JPG

IMG_8859_resize.JPG

IMG_8860_resize.JPG

IMG_8861_resize.JPG

IMG_8862_resize.JPG

IMG_8863_resize.JPG

IMG_8864_resize.JPG

IMG_8865_resize.JPG

IMG_8866_resize.JPG

IMG_8867_resize.JPG

IMG_8868_resize.JPG

IMG_8869_resize.JPG

IMG_8871_resize.JPG

IMG_8872_resize.JPG

IMG_8873_resize.JPG

IMG_8874_resize.JPG

IMG_8875_resize.JPG

IMG_8876_resize.JPG

IMG_8877_resize.JPG

IMG_8878_resize.JPG

IMG_8879_resize.JPG

IMG_8880_resize.JPG

IMG_8881_resize.JPG

IMG_8882_resize.JPG

IMG_8883_resize.JPG

IMG_8884_resize.JPG

IMG_8885_resize.JPG

IMG_8886_resize.JPG

IMG_8887_resize.JPG

IMG_8888_resize.JPG

IMG_8889_resize.JPG

IMG_8890_resize.JPG

IMG_8891_resize.JPG

IMG_8892_resize.JPG

IMG_8893_resize.JPG

IMG_8897_resize.JPG

<BACK>