กิจกรรมวันสามเณรพบผู้ปกครอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖


IMG_0510_resize.JPG

IMG_0511_resize.JPG

IMG_0512_resize.JPG

IMG_0513_resize.JPG

IMG_0515_resize.JPG

IMG_0516_resize.JPG

IMG_0517_resize.JPG

IMG_0518_resize.JPG

IMG_0519_resize.JPG

IMG_0520_resize.JPG

IMG_0521_resize.JPG

IMG_0522_resize.JPG

IMG_0523_resize.JPG

IMG_0524_resize.JPG

IMG_0525_resize.JPG

IMG_0526_resize.JPG

IMG_0528_resize.JPG

IMG_0532_resize.JPG

IMG_0533_resize.JPG

IMG_0534_resize.JPG

IMG_0535_resize.JPG

IMG_0536_resize.JPG

IMG_0537_resize.JPG

IMG_0538_resize.JPG

IMG_0539_resize.JPG

IMG_0540_resize.JPG

IMG_0547_resize.JPG

IMG_0552_resize.JPG

IMG_0553_resize.JPG

IMG_0555_resize.JPG

IMG_0563_resize.JPG

IMG_0564_resize.JPG

IMG_0565_resize.JPG

IMG_0566_resize.JPG

IMG_0567_resize.JPG

IMG_0568_resize.JPG

IMG_0569_resize.JPG

IMG_0570_resize.JPG

IMG_0571_resize.JPG

IMG_0572_resize.JPG

IMG_0573_resize.JPG

IMG_0574_resize.JPG

IMG_0575_resize.JPG

IMG_0580_resize.JPG

IMG_0581_resize.JPG

IMG_0582_resize.JPG

IMG_0583_resize.JPG

IMG_0584_resize.JPG

IMG_0587_resize.JPG

IMG_0588_resize.JPG

IMG_0589_resize.JPG

IMG_0590_resize.JPG

IMG_0592_resize.JPG

IMG_0593_resize.JPG

IMG_0594_resize.JPG

<BACK>