โครงการถวายภัตตาหารเพลแก่นักเรียน

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

จ.ขอนแก่น


FB_IMG_1507037910999.jpg

FB_IMG_1507037915783.jpg

FB_IMG_1507037921780.jpg

FB_IMG_1507037924649.jpg

FB_IMG_1507037930085.jpg

FB_IMG_1507037946182.jpg

FB_IMG_1507037948841.jpg

FB_IMG_1507037951208.jpg

FB_IMG_1507037953534.jpg

FB_IMG_1507037955643.jpg

FB_IMG_1507037958157.jpg

FB_IMG_1507037963141.jpg

FB_IMG_1507037965566.jpg

FB_IMG_1507037983889.jpg

FB_IMG_1507037986710.jpg

FB_IMG_1507037991317.jpg

FB_IMG_1507037994188.jpg

FB_IMG_1507038003908.jpg

FB_IMG_1507038009685.jpg

FB_IMG_1507038012619.jpg

FB_IMG_1507038021771.jpg

FB_IMG_1507038044169.jpg

FB_IMG_1507038046949.jpg

FB_IMG_1507038054569.jpg

FB_IMG_1507038061277.jpg

<back>