พิธีไหว้ครูและวันภาษาไทย

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


19554550.jpg

1982333.jpg

20106556.jpg

20106629.jpg

20108099.jpg

20108106.jpg

20108122.jpg

20108268.jpg

20108274.jpg

20108384.jpg

20108529.jpg

20108608.jpg

20108661.jpg

20108666.jpg

20139616.jpg

20139681.jpg

20139730.jpg

20139804.jpg

20139853.jpg

20139957.jpg

20140000.jpg

20155829.jpg

20155857.jpg

20156025.jpg

20156056.jpg

20156134.jpg

20228257.jpg

20228287.jpg

20228300.jpg

20228375.jpg

20228421.jpg

20228443.jpg

20228464.jpg

20228515.jpg

20228624.jpg

20228722.jpg

20228778.jpg

20228798.jpg

20228963.jpg

202289634.jpg

20229021.jpg

20229111.jpg

20229144.jpg

20229153.jpg

20229182.jpg

20229198.jpg

20229266.jpg

20229268.jpg

20245389.jpg

20245617.jpg

20245675.jpg

20245915.jpg

20245931.jpg

20246244.jpg

20246357.jpg

20258207.jpg

20258407.jpg

20258415.jpg

20264795.jpg

<back>