พิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง

เขตสอบที่ ๒

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐


FB_IMG_1507037308976.jpg

FB_IMG_1507037312732.jpg

FB_IMG_1507037316027.jpg

FB_IMG_1507037321927.jpg

FB_IMG_1507037324434.jpg

FB_IMG_1507037327092.jpg

FB_IMG_1507037329555.jpg

FB_IMG_1507037333333.jpg

FB_IMG_1507037335873.jpg

FB_IMG_1507037395924.jpg

FB_IMG_1507037399546.jpg

FB_IMG_1507037401988.jpg

FB_IMG_1507037404419.jpg

FB_IMG_1507037407000.jpg

FB_IMG_1507037409565.jpg

FB_IMG_1507037415523.jpg

FB_IMG_1507037418512.jpg

FB_IMG_1507037425198.jpg

FB_IMG_1507037435099.jpg

FB_IMG_1507037438091.jpg

FB_IMG_1507037444660.jpg

FB_IMG_1507037448286.jpg

FB_IMG_1507037451179.jpg

FB_IMG_1507037453762.jpg

FB_IMG_1507037456592.jpg

FB_IMG_1507037459025.jpg

FB_IMG_1507037461766.jpg

FB_IMG_1507037464329.jpg

FB_IMG_1507037466915.jpg

FB_IMG_1507037469524.jpg

FB_IMG_1507037472350.jpg

FB_IMG_1507037477637.jpg

<back>