พิธีปัจฉิมนิเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.๓ และ ม.๖


DSC_0001_resize.JPG

DSC_0006_resize.JPG

DSC_0022_resize.JPG

DSC_0023_resize.JPG

DSC_0027_resize.JPG

DSC_0033_resize.JPG

DSC_0036_resize.JPG

DSC_0042_resize.JPG

DSC_0059_resize.JPG

DSC_0073_resize.JPG

DSC_0077_resize.JPG

DSC_0086_resize.JPG

DSC_0091_resize.JPG

DSC_0092_resize.JPG

DSC_0112_resize.JPG

DSC_0115_resize.JPG

DSC_0119_resize.JPG

DSC_0121_resize.JPG

DSC_0132_resize.JPG

DSC_0140_resize.JPG

DSC_0143_resize.JPG

DSC_0156_resize.JPG

DSC_0160_resize.JPG

DSC_0171_resize.JPG

DSC_0174_resize.JPG

DSC_0176_resize.JPG

DSC_0177_resize.JPG

DSC_0179_resize.JPG

DSC_0222_resize.JPG

DSC_0228_resize.JPG

DSC_0229_resize.JPG

DSC_0234_resize.JPG

DSC_0237_resize.JPG

DSC_0243_resize.JPG

DSC_0262_resize.JPG

DSC_0267_resize.JPG

DSC_0271_resize.JPG

DSC_0273_resize.JPG

DSC_0280_resize.JPG

DSC_0282_resize.JPG

DSC_0297_resize.JPG

DSC_0305_resize.JPG

DSC_0306_resize.JPG

DSC_0307_resize.JPG

DSC_0309_resize.JPG

DSC_0313_resize.JPG

DSC_0320_resize.JPG

DSC_0323_resize.JPG

DSC_0334_resize.JPG

DSC_0345_resize.JPG

DSC_0352_resize.JPG

DSC_0353_resize.JPG

DSC_0360_resize.JPG

DSC_0362_resize.JPG

DSC_0363_resize.JPG

DSC_0365_resize.JPG

DSC_0371_resize.JPG

DSC_0376_resize.JPG

DSC_0404_resize.JPG

DSC_0410_resize.JPG

DSC_0412_resize.JPG

DSC_0430_resize.JPG

DSC_0438_resize.JPG

DSC_0440_resize.JPG

DSC_0445_resize.JPG

DSC_0449_resize.JPG

DSC_0451_resize.JPG

DSC_0453_resize.JPG

DSC_0454_resize.JPG

DSC_0455_resize.JPG

DSC_0466_resize.JPG

DSC_0474_resize.JPG

DSC_0479_resize.JPG

DSC_0481_resize.JPG

DSC_0484_resize.JPG

DSC_0509_resize.JPG

DSC_0520_resize.JPG

DSC_0521_resize.JPG

DSC_0529_resize.JPG

DSC_0579_resize.JPG

DSC_0588_resize.JPG

DSC_0591_resize.JPG

DSC_0593_resize.JPG

DSC_0605_resize.JPG

DSC_0620_resize.JPG

DSC_0627_resize.JPG

DSC_0628_resize.JPG

DSC_0629_resize.JPG

DSC_0631_resize.JPG

DSC_0643_resize.JPG

DSC_0661_resize.JPG

DSC_0663_resize.JPG

DSC_0665_resize.JPG

DSC_0676_resize.JPG

DSC_0678_resize.JPG

DSC_0683_resize.JPG

DSC_0686_resize.JPG

DSC_0688_resize.JPG

DSC_0692_resize.JPG

DSC_0693_resize.JPG

DSC_0696_resize.JPG

DSC_0710_resize.JPG

DSC_0727_resize.JPG

DSC_0735_resize.JPG

DSC_0739_resize.JPG

DSC_0760_resize.JPG

DSC_0766_resize.JPG

DSC_0816_resize.JPG

DSC_0824_resize.JPG

DSC_0879_resize.JPG

<back>