งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


20841884.jpg

20841899.jpg

20842176.jpg

20842198.jpg

20842296.jpg

20882168.jpg

20882199.jpg

20882203.jpg

20882588.jpg

20882633.jpg

20882946.jpg

20883099.jpg

20914262.jpg

20914330.jpg

20914509.jpg

20914643.jpg

20915172.jpg

20915181.jpg

20915419.jpg

20953351.jpg

20953422.jpg

20953494.jpg

20953724.jpg

<back>