พิธีปฐมนิเทศ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐_DSC1100_resize.JPG

_DSC1101_resize.JPG

_DSC1102_resize.JPG

_DSC1103_resize.JPG

_DSC1108_resize.JPG

_DSC1109_resize.JPG

_DSC1121_resize.JPG

_DSC1125_resize.JPG

_DSC1129_resize.JPG

_DSC1135_resize.JPG

_DSC1137_resize.JPG

_DSC1138_resize.JPG

_DSC1139_resize.JPG

_DSC1146_resize.JPG

_DSC1147_resize.JPG

_DSC1148_resize.JPG

_DSC1151_resize.JPG

_DSC1153_resize.JPG

_DSC1156_resize.JPG

_DSC1158_resize.JPG

_DSC1160_resize.JPG

_DSC1163_resize.JPG

_DSC1164_resize.JPG

_DSC1166_resize.JPG

_DSC1169_resize.JPG

_DSC1170_resize.JPG

_DSC1172_resize.JPG

_DSC1173_resize.JPG

_DSC1185_resize.JPG

_DSC1188_resize.JPG

_DSC1189_resize.JPG

_DSC1192_resize.JPG

_DSC1193_resize.JPG

_DSC1194_resize.JPG

_DSC1195_resize.JPG

_DSC1209_resize.JPG

_DSC1216_resize.JPG

_DSC1228_resize.JPG

_DSC1237_resize.JPG

_DSC1241_resize.JPG

_DSC1245_resize.JPG

_DSC1247_resize.JPG

_DSC1248_resize.JPG

_DSC1258_resize.JPG

_DSC1262_resize.JPG

_DSC1273_resize.JPG

_DSC1275_resize.JPG

_DSC1287_resize.JPG

_DSC1288_resize.JPG

_DSC1292_resize.JPG

_DSC1301_resize.JPG

_DSC1303_resize.JPG

_DSC1308_resize.JPG

_DSC1310_resize.JPG

_DSC1313_resize.JPG

_DSC1316_resize.JPG

_DSC1324_resize.JPG

_DSC1328_resize.JPG

_DSC1331_resize.JPG

_DSC1333_resize.JPG

_DSC1337_resize.JPG

_DSC1339_resize.JPG

_DSC1344_resize.JPG

_DSC1345_resize.JPG

_DSC1349_resize.JPG

_DSC1350_resize.JPG

_DSC1359_resize.JPG

_DSC1360_resize.JPG

_DSC1362_resize.JPG

_DSC1371_resize.JPG

_DSC1376_resize.JPG

_DSC1377_resize.JPG

_DSC1379_resize.JPG

_DSC1384_resize.JPG

_DSC1403_resize.JPG

_DSC1408_resize.JPG

_DSC1409_resize.JPG

_DSC1412_resize.JPG

_DSC1422_resize.JPG

_DSC1423_resize.JPG

_DSC1428_resize.JPG

_DSC1432_resize.JPG

_DSC1434_resize.JPG

_DSC1435_resize.JPG

_DSC1439_resize.JPG

_DSC1441_resize.JPG

_DSC1444_resize.JPG

_DSC1447_resize.JPG

_DSC1449_resize.JPG

_DSC1450_resize.JPG

<back>