การอบรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

โรงเรียนเทพศิรินทร์,โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง,ศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ ขอนแก่น


23172921.jpg

23231092.jpg

23231196.jpg

23231676.jpg

23244044.jpg

23244247.jpg

23244439.jpg

23244455.jpg

23244469.jpg

23316501.jpg

23316568.jpg

23319152.jpg

23319193.jpg

23319253.jpg

23319436.jpg

23380001.jpg

23380011.jpg

23380104.jpg

23472373.jpg

23472750.jpg

<back>