งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น


20799517.jpg

20799565.jpg

20799785.jpg

20799910.jpg

20799920.jpg

20800101.jpg

20800227.jpg

20800351.jpg

20840612

20840728

20840853

20841096

20841103.jpg

20841113.jpg

20841120.jpg

20841123.jpg

20841716.jpg

20841876.jpg

208418765.jpg

20841969.jpg

20842097.jpg

20842173.jpg

20842273.jpg

20882098.jpg

20882320.jpg

20882374.jpg

20882608.jpg

20882888.jpg

20882901.jpg

20882979.jpg

20914262.jpg

20914338.jpg

20915309.jpg

20915334.jpg

20953237.jpg

<back>