โครงการมอบทุนการศึกษาและถวายภัตตาหารเพล

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐IMG_5724_resize.JPG

IMG_5726_resize.JPG

IMG_5729_resize.JPG

IMG_5737_resize.JPG

IMG_5740_resize.JPG

IMG_5748_resize.JPG

IMG_5749_resize.JPG

IMG_5752_resize.JPG

IMG_5755_resize.JPG

IMG_5766_resize.JPG

IMG_5775_resize.JPG

IMG_5779_resize.JPG

IMG_5794_resize.JPG

IMG_5801_resize.JPG

IMG_5812_resize.JPG

IMG_5816_resize.JPG

IMG_5817_resize.JPG

IMG_5821_resize.JPG

IMG_5822_resize.JPG

IMG_5829_resize.JPG

IMG_5831_resize.JPG

IMG_5844_resize.JPG

IMG_5849_resize.JPG

IMG_5854_resize.JPG

IMG_5860_resize.JPG

IMG_5882_resize.JPG

IMG_5898_resize.JPG

IMG_5904_resize.JPG

IMG_5916_resize.JPG

IMG_5927_resize.JPG

<back>