โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

และแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ

 


1515763438015.jpg

1515763440738.jpg

1515763443126.jpg

1515763460420.jpg

1515763462904.jpg

1515763465448.jpg

1515763468088.jpg

1515763473372.jpg

1515763479419.jpg

1515763487672.jpg

1515763498063.jpg

1515763502350.jpg

1515763507369.jpg

1515763510287.jpg

1515763513035.jpg

<back>