โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

และแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ


1515763625707.jpg

1515763628422.jpg

1515763630897.jpg

1515763639134.jpg

1515763643405.jpg

1515763646397.jpg

1515763648883.jpg

1515763651549.jpg

1515763656553.jpg

1515763660218.jpg

1515763748793.jpg

1515763751264.jpg

1515763785090.jpg

1515763787822.jpg

1515763795185.jpg

1515763797347.jpg

1515763799861.jpg

1515763806403.jpg

1515763808722.jpg

1515763811696.jpg

1515763818101.jpg

1515763820649.jpg

1515763825080.jpg

1515763828181.jpg

1515763844725.jpg

1515763848203.jpg

1515763859574.jpg

1515763862358.jpg

1515763869300.jpg

1515763872432.jpg

<back>