โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

และแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการ


1515763979264.jpg

1515763981741.jpg

1515763983811.jpg

1515763992989.jpg

1515763995308.jpg

1515763997530.jpg

1515763999565.jpg

1515764001792.jpg

1515764005069.jpg

1515764009775.jpg

1515764012241.jpg

1515764017032.jpg

1515764019562.jpg

1515764021793.jpg

1515764024072.jpg

1515764026661.jpg

1515764028938.jpg

1515764031384.jpg

1515764034002.jpg

1515764036506.jpg

1515764039112.jpg

1515764041499.jpg

1515764043860.jpg

1515764046306.jpg

1515764048973.jpg

1515764073504.jpg

1515764096201.jpg

1515764106195.jpg

1515764108883.jpg

1515764113610.jpg

<back>