โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์

ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ณ ลานกิจกรรมการศึกษา โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา


1536244344453.jpg

1536244346893.jpg

1536244349875.jpg

1536244352091.jpg

1536244355783.jpg

1536244358364.jpg

1536244360739.jpg

1536244363155.jpg

1536244365485.jpg

1536244373361.jpg

1536244376528.jpg

1536244381312.jpg

1536244383804.jpg

1536244386126.jpg

1536244388483.jpg

1536244390768.jpg

1536244393388.jpg

1536244395948.jpg

1536244398302.jpg

1536244400871.jpg

1536244403111.jpg

1536244405532.jpg

1536244407711.jpg

1536244410104.jpg

1536244412802.jpg

<back>