โครงการอบรมเข้มก่อนสอบบาลีสนามหลวง

โรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา

๒๒ ม.ค.-๗ ก.พ.๒๕๖๑

 


1516857368065.jpg

1516857373102.jpg

1516857384940.jpg

1516857387670.jpg

1516857395618.jpg

1516857403879.jpg

1516857406690.jpg

1516857409542.jpg

1516857412622.jpg

1516857427754.jpg

1516857433883.jpg

1516857453114.jpg

1516857461738.jpg

1516857470543.jpg

1516857483767.jpg

1516857497750.jpg

1516857511058.jpg

1516857515802.jpg

1516857529889.jpg

1516857532797.jpg

1516857551313.jpg

1516857556084.jpg

1516857558720.jpg

1516857562524.jpg

1516857569893.jpg

1516857574320.jpg

1516857578563.jpg

1516857584094.jpg

1516857589449.jpg

1516857595082.jpg

<back>