โครงการทัศนศึกษาชั้น ม.ต้น

จ.จันทบุรีและจ.ชลบุรี

๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒


FB_IMG_1552552573265.jpg

FB_IMG_1552552575268.jpg

FB_IMG_1552552578115.jpg

FB_IMG_1552552580202.jpg

FB_IMG_1552552582271.jpg

FB_IMG_1552552584692.jpg

FB_IMG_1552552587657.jpg

FB_IMG_1552552589806.jpg

FB_IMG_1552552594109.jpg

FB_IMG_1552552596458.jpg

FB_IMG_1552552598962.jpg

FB_IMG_1552552601129.jpg

FB_IMG_1552552603197.jpg

FB_IMG_1552552607020.jpg

FB_IMG_1552552608915.jpg

FB_IMG_1552552610966.jpg

FB_IMG_1552552613388.jpg

FB_IMG_1552552616074.jpg

FB_IMG_1552552619270.jpg

FB_IMG_1552552622891.jpg

FB_IMG_1552552629490.jpg

FB_IMG_1552552631547.jpg

FB_IMG_1552552634397.jpg

FB_IMG_1552552636729.jpg

<back>