ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียน

ประจำปี ๒๕๖๓

ณ ลานกิจกรรม

 


IMG_1603071273172.jpg

IMG_1603071276287.jpg

IMG_1603071278860.jpg

IMG_1603071281163.jpg

IMG_1603071283748.jpg

IMG_1603071285890.jpg

IMG_1603071288560.jpg

IMG_1603071291111.jpg

IMG_1603071293670.jpg

IMG_1603071295996.jpg

IMG_1603071298500.jpg

IMG_1603071301134.jpg

IMG_1603071303682.jpg

IMG_1603071306513.jpg

IMG_1603071312389.jpg

back