งานวันครูครั้งที่ ๙ กลุ่ม ๗

วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้อง

 


IMG_1580655197437.jpg

IMG_1580655199706.jpg

IMG_1580655201774.jpg

IMG_1580655203796.jpg

IMG_1580655209709.jpg

IMG_1580655212591.jpg

IMG_1580655215270.jpg

IMG_1580655217843.jpg

IMG_1580655220234.jpg

IMG_1580655222976.jpg

IMG_1580655225405.jpg

IMG_1580655228470.jpg

IMG_1580655231136.jpg

IMG_1580655233595.jpg

IMG_1580655236128.jpg

IMG_1580655238904.jpg

IMG_1580655242198.jpg

IMG_1580655244833.jpg

IMG_1580655247736.jpg

IMG_1580655250476.jpg

<back>